Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


23 април 2024 г.

Търговете за ИТ‘2023 по Закона за Обществени поръчки в България с нови исторически рекорди. Дали ще помогнат?

С исторически рекорди от 1, 914 договора за общо 533.1 млн. лв. [0.3% от БВП] отбелязваме 2023 по отношение на брой подписани договори и изразходвани суми за ИТ хардуер, софтуер и услуги по Закона за Обществените Поръчки (ЗОП) в България.

Това показват резултатите от 24-тото поредно годишно изследване на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

В Топ10 класацията на възложителите за 2023 година по изразходвани суми, лидера е нов и влизат пет нови участници - две министерства, Централната Избирателна Комисия, Прокуратурата на РБ и една частна компания.

В Топ10 класацията на изпълнителите за 2023 година по спечелени суми влизат три нови компании, първото място е вече с ново име, а лидера печели близо 50 милиона лева.

Най-голям възложител на ИТ обществени поръчки в България за 2023 с лъвския пай остават държавните и общински органи, следвани от бизнеса, образованието и здравеопазването.

В доклада на агенцията, базиран на данните от изследването , отбелязваме в числа как нови две направления в света на ИТ - облачни услуги и кибер-сигурност набират скорост с продажби в страната.

За периода на изследването на агенцията отбелязваме, че разходите на държавните и общински ведомства, ангажирани пряко или косвено с електронно управление са общо за 3.306 милиарда лева [$1.996B] направени в 8, 827 договори за общо 24 години.

Дали помагат рекордите ? 

В модерни и представителни форуми в страната и в чужбина България е сочена за успешна и развиваща се ИТ дестинация. 
Дали е така за обикновените потребители на ИТ в страната? 
В държава, в която 25% могат, а останалите 3.9 милиона българи не могат да изтеглят и да инсталират приложение на смартфон. Или в страна, в която с електронни таблици могат да се справят едва 14% от пълнолетното население (при 37 % средно за ЕС). И защо след 24 години, толкова договори и пари едва 20 % от сънародниците ни използват предимствата на електронното управление, при средно 51 % за ЕС27?

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. е независима агенция, която е единствена за България в областта на ИКТ пазарни и бизнес анализи

София,
2024-04-23

----------------------------------------------------------------------------------------------
АВТОРСКО ПРАВО И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ
Всички публикации от тази страница, както и от блога на агенцията, не могат да бъдат копирани, препечатвани и/или разпространявани от медии и електронни сайтове без изричното писмено разрешение на авторите. В противен случай на нарушителите ще им бъде потърсена отговорност по Закона за авторското право и сродните му права.
©1991-2024 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.