Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


За нас

CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. е независима агенция, специализирана в провеждане на бизнес изследвания, пазарни анализи, консултации, b2b бази данни и класации. 

Основана през 1991 г., CBN е една от малкото агенции в страната, която проектира, изгражда и поддържа собствени бази данни с макроикономическа, индустриална, секторна и бизнес информация, съпоставима по години.

Агенцията провежда и притежава собствени изследвания с исторически данни за пазара на ИКТ хардуер и развитието на Информационното общество в страната.

Агенцията има практически опит и исторически данни, разполага и поддържа собствена селекция - бази данни с водещите 20, 000 бизнеса в страната - 98 % от големите, средните и малките компании в България от всички индустрии - за директен B2B маркетинг, анализи и прогнози.

Извършва и разполага с годишни класации на ИТ бизнеса от 1992 година до сега.

CBN има подготвени и изнесени над 100 пазарни презентации в национални и международни събития с представяне на пазарна информация пред гости и участници на форуми, семинари и уебинари.

Фокусни клиенти на CBN са дистрибуторски ИТ компании, софтуерни фирми, ИТ системни интегратори, телекоми и локални офиси на международни ИТ корпорации в страната.

CBN има успешни и пазарно доказани практики в консултиране, изготвяне и изпълнение на бизнес планове, бизнес анализи, маркетингови стратегии и PR инициативи.

Агенцията е работила по проучвания и анализи на българския ИТ пазар за Apple, Cisco, Eaton, HP, Huawei, IBM, Microsoft, Qlick, SAP, Sony, Reichle De Massari, Toshiba, Xerox и други бранд А ИТ производители.

Агенцията е работила по проекти на Правителството, Европейската обсерватория за IT, двете най-големи ИТ асоциации в страната - БАИТ и БАСКОМ по проучване и анализ на пазара на ИКТ в България.

От 2018 година CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. изготвя по заявка доклади за развитието с ключви данни и KPI за икномически сектори в България с годишни продажби над 1 милиард евро, като има реализирани в областите на търговията с горива, лекарства, хартия и печат, енергия, строителство, медицински услуги, туризъм и реклама

Агенцията декларира, че всички резултати, коментари, анализи и изводи, включени в продуктите на CBN, са подготвени максимално коректно и честно и не са повлияни от каквито и да е политически или икономически, частни или групови интереси. Фактологията е базирана на достоверни източници без конфликт на интереси.

Референтен лист на някои от клиентите на агенцията:
Фирмени регистрации:
Съдебна регистрация: СГС, Фирмено дело № 23865/1991; ИН: BG 030 229 688.

Банкова сметка:
Фирма: СД Компютръни Бизнес Мрежи - Панов, Стойчев и С-ие
ЕИК: 030229688
Банка: Юробанк България АД
Адрес на банката: София 1000, пл. България 1
Банков код: BPBIBGSF
Сметка: BG60 - BPBI - 7940 - 1003 - 3702 - 01

София, България,
2024