Световните IT компании, отразявани в блога на CBN:

Acer (8) AMD (2) APC (3) Apple (4) ASRock (2) Asus (9) Brother (4) Canon (4) Cisco (3) D-Link (5) Dell (10) DeLUX (2) Eaton (3) Epson (2) Fujitsu (5) Gigabyte (3) HP (12) HTC (1) IBM (3) Infor (6) Intel (4) Kaspersky Lab (1) Kingston (5) Lenovo (9) LG (4) Logitech (3) Microsoft (11) Oracle (8) Philips (3) Prestigio (3) Qlik (3) Samsung (12) SAP (9) Seagate (5) Sony (3) Toshiba (9) TP-Link (4) WD (5) Xerox (3)

21 септември 2016 г.

6/8. Какви са прогнозите за вътрешния пазар на мобилни компютърни устройства в България за 2016 година в стойност и ръст (прогнозите са базирани на резултати за пазара пет години назад)? What are the forecasts for the domestic market of mobile computing units in Bulgaria for 2016 in value and growth (forecasts are based on the results of the BGR market five years ago)?

Преки чуждестранни инвестиции, юли 2016 г.

Внос, Износ и Търговско салдо за юли 2016 г.

Инфлация и индекси на потребителските цени за август 2016 г.

Търговия на дребно - индекси на оборота, юли 2016 г.

Брутен вътрешен продукт за второ тримесечие на 2016 г. - България, ЕС и САЩ

Брутен вътрешен продукт за второ тримесечие на 2016 г. - България