Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


22 февруари 2023 г.

Макроикономически и индустриален обзор на България 2023 & 2024 & 2025 (прогнози)

Какво се случва с икономиката, бюджета и ИКТ в България от независим източник? Бърза и актуална информация всяко календарно тримесечие!

Изследването на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.: 

"Макроикономически и индустриален обзор на България 2023 & 2024f & 2025f"

представлява годишен абонамент от 4 презентации във формат PPT, съдържащи данни за всяко едно календарно тримесечие и прогнози за 2023 & 2024 & 2025 години.

Какво съдържа "Макроикономически и индустриален обзор на България 2023 & 2024f & 2025f" ?

Съдържа тримесечни и годишни основни микроикономически данни за България, за индески на оборотите и възнгражденията в 11 ключови индустрии и сектори, за ясни и разбираеми съпоставими данни за данъците и бюджета на страната.

Съдържа данни за следните направления:

I. БВП
II. Индустрии – обороти, работна сила и възнаграждения

III. Най-големите индустриални сектори – обороти
IV. Данъци - Бюджет
V. Прогнози
VI. ИКТ – обороти (сравнение EU27)

Съдържа също данни за сравнение между България и страните членки на ЕС - средни стойности за Европейския Съюз са показани като - ЕС27.

За кого е предназначен "Макроикономически и индустриален обзор на България 2023 & 2024f" ?

Изследването е адресирано към колеги, които отговарят за планиране, управление и отчитане на бизнеса - управляващия мениджмънт и консултантските отдели в компаниите.

Защо от независим източник?

Агенцията декларира с името си и 32 годишния си опит, че всички данни в изследването са обективни и максимално проверени.
Декларира също така, че няма данни, включени или манипулирани по политически или икономически причини или принуда.

Със съдържанието и оформлението на включените данни може да се запознаете в образците по-долу:


В "Макроикономически и индустриален обзор на България 2023" се включват данни от пет отделни текущи изследвания на агенцията, оформени като бази данни в MS Excel, осигуряващи съпоставими и навременни данни от независим източник за БВП, индустриалното развитие и бюджета на страната:

1. CBN_DB1 GDP Bulgaria Quarterly & Yearly 1995_2024f_2025f
2. CBN_DB2 Industry & Sector' indexes of turnover in Bulgaria 2016_2024f_2025f
3. CBN_DB3 Държавен бюджет на България _2019_2024
4. CBN_DB4 Консолидирана Фискална Програма [КФП] на България_2019_2024
5. CBN_DB5 Национален Осигурителен Институт & Национална Здравно-осигурителна каса_2019_2024 

Запитване за цена и договор за абонамент за изследването:
office@cbn-bulgaria.com

Последна актуализация 2024-03-09

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.