Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


22 април 2024 г.

Доклад: "Търговете за ИТ по Закона за Обществени поръчки в България във факти'23 и прогнози'24: хардуер, софтуер и услуги"

Доклад:

"Търговете за ИТ‘2023 по Закона за Обществени поръчки в България във факти и прогнози: хардуер, софтуер и услуги"

Съдържание: 8 теми & 18 фигури

1. Обща картина
    Фиг. 1.1 
Подписани договори за ИТ по ЗОП в България 
Брой и Сума [EUR,M]
    Фиг. 1.2 
ИТ по ЗОП в България 
Възложители & Изпълнители
    Фиг. 1.3 
Договори за ИТ по ЗОП в България: 
Разпределение по суми
    Фиг. 1.4 
Брой договори и суми, в които има директно обявени поръчки за:
Сървъри
Принтери
Сторидж системи
Облачни услуги
Кибер сигурност 
Лицензи (Софтуер)
Сервиз & Ремонт хардуер
    Фиг. 1.5 
Петте най-големи договора за ИТ по ЗОП в България‘2023

2. Възложителите
    Фиг. 2.1 
Топ10 Възложители за ИТ – хардуер, софтуер и услуги ‚2023
Най-много суми по договори общо

3. Изпълнителите
    Фиг. 3.1 
Топ10 Изпълнители 2023
Най-много спечелени суми по договори общо

4. Държава и общини
    Фиг. 4.1 
Подписани договори за ИТ по ЗОП от държавата и общините: 
Възложители, Изпълнители, Договори, Сума
    Фиг. 4.3 
Трите най-големи сделки за ИТ по ЗОП 
Държава и общини

5. Бизнес
    Фиг. 5.1 
Подписани договори за ИТ по ЗОП от възложители от бизнеса 
Възложители, Изпълнители, Договори, Сума
    Фиг. 5.3 
Трите най-големи сделки за ИТ по ЗОП: Бизнес

6. Здравеопазване
    Фиг. 6.1 
Подписани договори за ИТ по ЗОП от възложители от здравеопазването: 
Възложители, Изпълнители, Договори, Сума
    Фиг. 6.2 
Top3 Изпълнители по спечелени суми за ИТ по ЗОП: Здравеопазване
    Фиг. 6.3 
Трите най-големи сделки за ИТ по ЗОП: Здравеопазване

7. Образование
    Фиг. 7.1 
Подписани договори за ИТ по ЗОП от възложители от образованието: 
Възложители, Изпълнители, Договори, Сума
    Фиг. 7.2 
Top3 Изпълнители по спечелени суми за ИТ по ЗОП: Образование 
    Фиг. 7.3 
Трите най-големи сделки за ИТ по ЗОП: Образование

8. Прогнози 2024
Фиг. 8.1 & 82. 
ИТ договори по ЗОП в България 2020-2024(прогнози)
Обем и ръст %

За поръчка:
office@cbn-bulgaria.com
+359887208069

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.