Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


22 април 2024 г.

CBN2024_IT Tenders Bulgaria 2000 - 2023: ИТ търгове за хардуер, IT услуги и софтуер по ЗОП за 24 годишен период - база данни, XXIV издание

Какво представлява продукта?

13, 000 + договори с описание и стойност за спечелени ИТ търгове

За 24 поредна година (от 2000 г. до сега), търговете за доставка на ИТ хардуер, услуги и софтуер в България се следят и се регистрират в публичните държавни регистри, а независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. системно поддържа и обработва данните за ИТ търговете в страната.

След всяка календарна година, ние предлагаме в систематизиран вид на CEO, Sales managers, CIO, Marketing specialists, Business analysts пълна база данни и обработени аналитични графики с информация за ИТ търговете в България за предходните години и за сключените договори по ЗОП за доставка на ИТ.

Информационно-аналитичния продукт - база данни в MS Excel формат:

"CBN2024_IT_Tenders_Bulgaria_2000 - 2023_PPA_ed_XXIV"

е разработван и актуализиран през всяка една от последните 24 години от 2000 до 2023 включително.

С какво е полезен и за какво е предназначен продукта?

"CBN2024_IT_Tenders_Bulgaria_2000 - 2023_PPA_ed_XXIV" е единственото в България национално-представително изследване за доставките на ИТ продукти и услуги чрез търгове по Закона за обществените поръчки - ЗОП.

Продукта е предназначен и е полезен за:

Системни ИТ интегратори, участващи или желаещи да участват на търгове за доставка на ИТ продукти и услуги: Продукта дава възможност да се запознаят с всеки един възложител какви търгове организира през годините - обеми, честота, фаворити - основа за правилна оценка за подготовка и участие на търг в съответния възложител;

Държавните и общински ведомства, възлагащи търгове за ИТ: 
Продукта осигурява информация за потенциалните изпълнители - къде и кога са печелели търгове за доставка на ИТ през годините, което предпазва в голяма степен от избор на случаен кандидат в сложен проект, който може да се провали, а е от регионално или национално значение.

Какво е съдържанието на продукта?

Продукта се поддържа в MS Excel формат и съдържа следните работни таблици:

I. Contractors total - база данни с няколко хиляди сключени договори по ЗОП, съдържаща следните информационни полета:

1. Код на поръчката, 
2. Година, Тримесечие, 
3. Номер на договора, 
4. Дата на договора, 
5. Сектор, 
6. Възложител, 
7. Изпълнител, 
8. Град на изпълнителя, 
9. Вид, 
10. Предмет на договора, 
11. Обща стойност на договора - BGN, 
12. Обща стойност на договора - USD, 
13. Обща стойност на договора - EUR.

II. IT tenders stat: пълна систематизирана статистика по тримесечие и по години на обемите и броя на договорите, сключени по ЗОП за всичките 24 години 2000-2023.

III. Contractors stat: пълна статистика за всеки един (от някоlко стотин) възложител за всяка една година за обема и броя на сключените договори за ИТ по ЗОП.

IV. Contractors Top-25 (24 year period): Две класации на топ 25-те (от някоlко стотин) възложители: 1. С най-много на брой възложени договори за доставка на ИТ по ЗОП; 2. С най-много похарчени пари за ИТ по ЗОП за всички времена.

V. Contractors Top-10 (yearly from 2000 to 2023): Класации за всяка година на първите 10 възложители по брой и по обем на сключените договори за доставка на ИТ.

VI. Contractors vs. Executives stat: пълна статистика за всеки един възложител (общо от някоlко стотин) - кои са изпълнителите поименно, които са печелили договори за възлагане по ЗОП за доставка на ИТ през всяка една от годините - бройки и пари.

VII. Executives stat: пълна статистика за всеки един изпълнител (от над 1,000) за всяка една година за обема и броя на сключените договори за доставка на ИТ по ЗОП.

VIII. Executives Top-25 (24 year period): Две класации на топ 25-те (от някоlко стотин) ИТ компании изпълнители: 1. С най-много на брой спечелени договори за доставка на ИТ по ЗОП; 2. С най-много спечелени пари за ИТ по ЗОП за всички времена.

IX. Executives Top-10 (yearly from 2000 to 2023): Класации за всяка година на първите 10 изпълнители по брой и по обем на сключените договори за доставка на ИТ.

X. Executives vs. Contractors stat: пълна статистика за всеки един изпълнител - в кои възложители поименно е печелил договори по ЗОП за доставка на ИТ през всяка една от годините - бойки и пари.

Как може да поръчате "CBN2024_IT_Tenders_Bulgaria_2000 - 2023_PPA_ed_XXIV" ?

Изпратете ни запитване по електорoнната поща:


ние имаме ангажимента да Ви върнем обратна информация с образец на данните, цена и условия на поръчка.

Продукта е наличен и може да бъде получен веднага след заплащане.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.