aaa

Информационни партньори на CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.:

Информационни партньори на CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.:

Световните IT компании, отразявани в блога на CBN:

A-Data (8) Acer (20) ALWIL (1) AMD (4) AOC (2) Apacer (3) APC (5) Apple (14) ASRock (4) Asus (20) ASUSTek (5) AVG (3) BenQ (2) Brother (12) Canon (11) Cisco (7) Cooler Master (1) Corsair (5) Crucial (5) D-Link (11) Dahua (2) Dell (27) DeLUX (4) Eaton (5) Epicor (1) Epson (4) Eset (3) Fortron (2) Fujitsu (14) Gigabyte (6) Golden Field (2) Hikvision (2) Hitachi (6) HP (32) HTC (3) Huawei (7) I-Guard (2) IBM (6) Infor (9) Inform (1) Intel (12) Kaspersky Lab (4) Kingston (11) Kyocera-Mita (4) Lenovo (27) Lexmark (5) LG (7) Linksys (2) Linux (2) Logitech (6) Makelsan (2) McAfee (3) Meizu (1) Micron (1) Microsoft (23) MikroTik (2) MSI (3) NetGear (2) Nokia (3) OKI (1) Oracle (13) Panda Software (1) Philips (6) Power Ware (1) PowerWalker (1) Prestigio (7) Qlik (4) Repotec (1) Ricoh (6) Samsung (32) Sandisk (4) SAP (18) Seagate (11) Silicon Power (5) Sony (6) SuperMicro (4) Symantec (2) Toshiba (18) TP-Link (10) Transcend (8) Trend Micro (3) Ubuntu (2) Viewsonic (1) WD (11) Windows Defender (3) Xerox (8) Xiaomi (2) Zalman (1) ZTE (2) ZyXEL (2)

Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


15 февруари 2021 г.

База данни: „Устойчив бизнес базиран в България: пет последователни години на печалба“ ¹

База данни: 
Устойчив бизнес базиран в България: пет последователни години на печалба“ ¹В основата на изграждане на базата с устойчив бизнес в България са залегнали две концепции:

Първата, че в условията на продължаваща пандемия и бърза цифровизация на бизнеса в страната ролята и значението за успешни продажби на дигиталния маркетинг, включващ социални мрежи и електронни пощи расте експоненциално. 

Само използването на email маркетинг се очаква да се увеличи в световен мащаб 2021/20 с цели 40%.

Втората, намирането на устойчиви бизнеси, които в условията на продължителна криза имат основата да преминат и излязат от нея с растящи приходи, с най-малко загуба или дори с печалба.
 
Как дефинирахме „устойчив бизнес“?

От базата CBN Selection 2021 съдържаща 20,000+ респонденти с приход над $1m, отличихме компаниите, които за всяка една през последните отчетени пет фискални години 2015 – 2019 са били на оперативна печалба.
 
Защо база данни с устойчиви бизнеси, базирани в България?

Това са бизнеси, които имат заложени в основата си един или няколко от следните ПЕТ успешни модела, които открихме:

  • ·         Доминиращ дял на вътрешния пазар в страната
  • ·         Стабилни външни пазари и партньори
  • ·         Бизнеси с исторически обусловен потенциал за ръст
  • ·         Бизнеси с интензивно въвеждане на нови продукти и услуги
  • ·         Чуждестранни инвеститори с ясни бизнес концепции
 
Резултатът – виждаме, че тези респонденти не само успяват да завършат на печалба в пет последователни години, но и ключов KPI оперативен марж на много от тези бизнеси има ръст през годините.
 
Съдържание

Базата е изграждана в период на шест години и се основава на селекция на агенцията от приблизително 20,000 големи, средни, малки и микро компании с годишни приходи над $1m в търговския регистър на страната.
 
База данни - устойчив бизнес в България:
CBN селекция 2021 - 4,063 компании, приход > $1m
 

База данни устойчив бизнес в България

СЪДЪРЖАНИЕ & ОБХВАТ

 

ЕИК

4, 063

 

Компании **

4, 063

 

Области

28

 

Населени места

522

 

Индустрии

18

 

Сектори

75

 

Сегменти (отделни бизнеси)

380

 

Чуждестранни инвеститори

435

 

Чуждестранни инвеститори - държави

38

 

Интернет страници

638

 

Електронни пощи (GDPR compatible)

4, 063

 

Персонал (общо)

441, 776

 

Приход (общо)

BGN 107.6 bn

 

Печалба (общо)

BGN 10.0 bn

 

Дълготрайни материални активи (общо)

BGN 36.5 bn

 

Оперативен марж

20, 314 резултата

 

ERP инсталации (общо)

525 инсталации

 

** С годишен приход над $1m
©1991-2021 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Sofia. Bulgaria. A company for business analysis & information. Since 1991. 
All rights reserved. No copying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material without the author's written consent is allowed.
 
Към така изградената база добавихме и данни от друг проект на CBN за проучване на внедрени ERP в тези компании и така получихме резултат – 525 компании или 13% с работещо с реално ERP решение (въведената от нас дефиниция за ERP решение се базира на минимална цена на проект).

Представителност

Когато се инвестира в дадена b2b база данни клиентите ни (над 250 през годините) ясно показаха, че ефективността и ценноста на базата се определят, освен от критериите за селекция и от обхвата й.

Инвестицията в базата „Устойчив бизнес в България“ - CBN Selection 2021 осигурява данни и официални електронни пощи за компании, държащи 19% от заетите (трудов договор) в страната, генериращи 32% от приходите и забележете 48% от печалбата на целия бизнес, както и до 27% от ДМА.
 
База данни - устойчив бизнес в България:
CBN селекция 2021 - 4,063 компании, приход > $1m

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛ

Дял от целия бизнес в България

 

Персонал (общо)

19 %

 

Приход (общо)

32 %

 

Печалба (общо)

48 %

 

ДМА (общо)

27 %

 

1991-2021 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Sofia. Bulgaria. A company for business analysis & information. Since 1991. 
All rights reserved. No copying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material without the author's written consent is allowed.
 
Базата съдържа 323 големи, 1, 401 средни и 1, 826 малки предприятия, дефинирани на база средно списъчен персонал по трудов договор.

База данни - устойчив бизнес в България:
CBN селекция 2021 - 4,063 компании, приход > $1m

 

 

 

Голям, среден и малък бизнес

Съдържание

 

Голям бизнес [250+ наети]

323

 

среден бизнес [50-249 наети]

1, 401

 

малък бизнес [10-49 наети]

1, 826

 

 

 

 

©1991-2021 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Sofia. Bulgaria. A company for business analysis & information. Since 1991. 
All rights reserved. No copying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material without the author's written consent is allowed.
 
Важно е да отбележиm, че по критерия ни за устойчив бизнес съвсем нормално е да отгаварят и други предприятия в България, но ние не сме имали възможност да ги включим.

Устойчив бизнес по индустрии

В кои индустрии в България в селекция ‘2021 на CBN има най-много компании с устойчив бизнес?

Използвайки бенчмарк на CBN за класификация на бизнеса за базата която създадохме, показваме броя на устойчивия бизнес във всичките 18 индустрии в страната в таблицата по-долу. Петте индустрии в България, които генерират най-голям обем печалба са промишленото производство, търговията, финансите и застраховането, енергетиката и транспорта и съхранението.

CBN селекция 2021 (общо 18 индустрии)
Устойчив бизнес (по индустрии) в България
 

Индустрия (CBN класификатор)

Компании**

 

 

ТЪРГОВИЯ

1 423

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

1 010

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

338

СТРОИТЕЛСТВО

294

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

267

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

167

ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ

93

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

79

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ

72

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

56

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

53

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

52

ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

48

ЕНЕРГЕТИКА

47

ФИНАНСИ И ЗАСТРАХОВАНЕ

45

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

16

ОБРАЗОВАНИЕ

2

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

1

** С годишен приход над $1m
©1991-2021 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Sofia. Bulgaria. A company for business analysis & information. Since 1991. 
All rights reserved. No copying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material without the author's written consent is allowed.
 
За какви приложения CBN проектира базата и за какво е полезна и ефективна

(събирани и анализирани отзиви от опит на клиенти на агенцията)

> Нов канал за клиенти и клиентски групи по области в устойчиви бизнеси
> B2B директен Email маркетинг за продукти и услуги
> Нов канал за популяризиране на постижения и имидж в бизнес среди
> Популяризиране на Интернет магазин
> Популяризиране на продуктови марки
> Кои са устойчиви бизнеси във Вашия сегмент? С какви резултати?
> Дигитализация - какви ERP системи & интегратори използват устойчиви компании?
> Въвеждане на компаниите от базата в CRM
 
Какъв период от време е подходящ за използване на базата до следваща актуализация?

По оценки на наши клиенти, базите на агенцията, изградени по подобни методологии могат да се използват ефективно за период между 12 - 15 месеца, преди да се наложи следващата актуализация.
 
Как може да поръчате базата?

Ако желаете да получите образец на данните и цена може да ни пишете на: office@cbn-bulgaria.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------
¹ Всички данни цитирани в статията са на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.