Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


5 март 2021 г.

Макроикономически и индустриален обзор за планиране на бизнес ресурси България 2021 / Macroeconomics & Industries Observer For Business Resource Planning Bulgaria 2021


Тримесечни обзори

Макроикономически и индустриален и обзор за планиране на бизнес ресурси България 2021


Създадохме и поддържаме това периодично изследване за правилна и максимално бърза  информираност на бизнеса от независим източник - какво се случва в икономиката и състоянието на страната - всяко изминало тримесечие в числа с над 700 резултата:Бъдете своевременно информирани за всяко тримесечие на годината - как се развиват ключови индустрии и сектори в България? Кои са успешни и кои не? Вижте Вашия сектор дали е включен, сравнете ръста с резултатите на Вашата компания? 
Ориентирайте се къде и как да позиционирате маркетинговата и ценова политика на Вашата организация – за растящи и за спадащи сектори на икономиката ?
Бъдете информирани как бизнеса в България плаща данъци във всяко едно тримесечие на годината? Сравнете данните с Вашата компания?
Бъдете информирани в какви текущи условия развивате Вашия бизнес или в какво състояние е най-голямата сметка на държавата – бюджета за всеки период!
Бъдете информирани каква е политиката на държавата по отношение на заплащането на държавните служители? Ако държавата в Ваш възложител и партньор - какви капиталови разходи прави?
Бъдете информирани какви суми по индустрии и сектори правителството изплаща като субсидии за работни места? Вижте субсидиите във вашия сегмент, сравнете данните с Вашата организация!

Продукта е представен по формата на слайдове разбираеми и изчистени като графика и таблица, с подходящи екрани за споделяне на резултати с Ваши чуждестранни колеги. 

I Съдържание:


Тримесечни обзори с включени данни в табличен и графичен вид : А. БВП на България годишно и по тримесечия – с прогноза за всяко тримесечие 2021
* БВП на България в евро годишно и по тримесечия, текущи цени, сравнение с предходни години.

Текста в таблиците и графиките е на английски език.

Б. Бизнеса в България – индекси на продажби в девет индустрии (петдесет и три сектори от производство, услуги и търговия) с обхват 9,300 компании или данни върху 85+ % от оборотите в икономиката на България.Текста в таблиците и графиките е на английски и български език:В. Поведението на бизнеса и потреблението в България и бизнес плана на държавата – през платените данъци в държавния и консолидирания бюджети на държавата:


* Печалбите на бизнеса (Корпоративен данък)
* Заплащането на труда (Данък върху доходите на физическите лица)
* Оборотите на бизнеса (Данък върху добавената стойност)
* Потреблението (Акцизи)
* Външната търговия (Мита и митнически такси)
* Заплащането на труда в държавния сектор (разходи за персонал)
* Инвестиции (Капиталови разходи)
* Издръжката на държавата (Приходи общо, Разходи общо, Бюджетно салдо)Г. Правителствени субсидии за запазване на работни места в България 2020 – 2021

Допълнително в данните и анализа за 2020, 2021q1, 2021q1q2 и 2021q1q2q3 ще разполагате с резултати и анализ на изплатените средства по индустрии (18) и сектори (75) по програмите на правителството за субсидирана заетост 60/40 & 80/20.III Подготвян за:

CEO, General managers, Regional managers, Directors, CFO, Marketing managers, Business owners

IV Периодичност - тримесечна:

- 2021q1: 30. юни 2021, 
- 2021q2: 30. септември 2021
- 2021q3: 31. декември 2021
- 2021q4: 31. март. 2022

V Източници: 

Eurostat, ТР, НСИ

VI Методология и обработка на данни: 

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. [30 г. опит с бизнес анализи]

VII Цени:

Продукта се предлага с годишен абонамент. Информация за цена и условия на поръчка може да посикате на: office@cbn-bulgaria.com

VIII Какво получавате:

Презентация (PPT формат): "Macroeconomics & Industries Observer For Business Resource Planning Bulgaria 2021"


©1991-2021 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Sofia. Bulgaria.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.