Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


20 януари 2021 г.

Чуждестранни инвеститори & Глобални марки (Global brands): TOP-2000 в България – CBN ¹ селекция 2021

Чуждестранни инвеститори & Глобални марки: TOP-2000 в България – CBN ¹ селекция 2021

Защо база данни с чуждестранни инвеститори?

В отворената пазарна икономика на България отдавна присъстват чуждестранни инвеститори и водещи глобални марки.

Селекция 2021 на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. сред компаниите в България с годишен приход от над $1m показва, че 2, 130 от тях са с чуждестранна собственост на представители от 66 държави.

Изследването на агенцията показва, че тези 2, 130 компании с чуждестранна собственост са едва 0.5% от всички регистрирани в България фирми, но те генерират цели 27 % от приходите, 26 % от печалбата и 21 % от ДМА на целия бизнес в страната.

Безспорно, в тази група компании са едни от най-мощните и добре управлявани фирми в България. В условията на рецесия и пост-кризисна икономика, повечето от тези бизнеси са с утвърдени инвестиционни бюджети и фирмени разходи.

Проучвания на БТПП и партньорски бизнес организации цитирани в медиите показват, че 95% от чуждите компании, които вече са направили инвестиции в България са готови да ги разширят.

Как открихме чуждестранните инвеститори в България

1. Изследвахме собствеността в бизнеси, които според CBN са с концентрация на чуждестранни инвеститори в България – търговия, програмиране, контактни центрове, производство на части за автомобили, сухопътен транспорт, бизнес центрове и други.

2. Изследвахме собствеността във вертикални сектори със сключени приватизационни сделки и продажби на стратегически активи в индустрии свързани с електроенергия, машиностроене, строителни материали, храни, напитки, суровини, химия и други.

3. Изследвахме собствеността в големите и средни компании от търговията на едро и дребно с храни, лекарства, облекло, стоки за дома и офиса и други.

4. Изследвахме собствеността в свободните и безмитните икономически зони – например в Русе, Пловдив, Раковски, Божурище и т.н.

5. Изследвахме собствеността на компаниите в внедрени ERP, CRM, BI база, собственост на CBN поддържана от 1996 година.

6. Изследвахме собствеността на компании, които в името си съдържат глобална марка или умишлено насочване към определена държава. Вероятно нямате представа колко много разминаване има между имена и собственост съществува в страната заради предприемчиви българи, регистрирали компании с атрактивни имена !?

7. Постарахме се да включим и дъщерните компании и представителства на световните глобални марки, които присъстват директно в България.

Базата

След близо 3 месечен работен период и проследяване на собствеността на приблизително 20,000 големи, средни, малки и микро компании с годишни приходи над $1m в търговския регистър на страната имаме резултат – 2,130 чуждестранни инвеститори от 66 държави.

Чуждестранни инвеститори в България - обща статистика 
CBN селекция 2021 - 2,130 компании, приход > $1m

 

 

 

База данни: чуждестранни инвеститори в България
CBN селекция 2021

 

Компании **

2, 130

 

Държави

66

 

Индустрии

18

 

Сектори

74

 

Сегменти [бизнеси]

331

 

Приход

€46.bn

 

Печалба

€2.8bn

 

Дълготрайни материални активи

€14.6bn

 

Интернет страници

355

 

Електронни пощи (GDPR compatible)

1, 072

 

ERP

406

 

** С годишен приход над $1

©1991-2021 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Sofia. Bulgaria. A company for business analysis & information. Since 1991. 
All rights reserved. No copying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material without the author's written consent is allowed.

Към така изградената база добавихме и данните за внедрените ERP тези компании и така получихме резултат – 406 компании от 2,130 или 19 % с работещо ERP решение.

Индустрии…

В кои индустрии в България чуждестранните инвеститори в селекция ‘2021 на CBN имат най-голям интерес и са представени най-много?

Използвайки бенчмарк на CBN за класификация на бизнеса и базата която създадохме, установихме че чуждестранни компании работят във всичките 18 индустрии в страната, но най-голям интерес се оказват три от тях със значителна преднина пред останалите. И докато за търговията и преработващата промишленост не е изненада – те са и най-големите в България, то ИКТ индустрията е големия печеливш в инвестициите от страна на чуждестранния капитал.

CBN селекция 2021 (общо 18 индустрии)
Класация на индустриите в България по брой държави с компании в тях

Индустрия (CBN класификатор)

 

ТЪРГОВИЯ

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ

СТРОИТЕЛСТВО

ФИНАНСИ И ЗАСТРАХОВАНЕ

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЕНЕРГЕТИКА

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

** С годишен приход над $1m

©1991-2021 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Sofia. Bulgaria. A company for business analysis & information. Since 1991. 

All rights reserved. No copying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material without the author's written consent is allowed.


По държави…

Тази статистика на CBN дава фактологичен отговор може би най-важния въпрос, свързан с чуждестранния бизнес – коя страна е с най-много работещи компании в икономиката на България и какво е съотношението на приходите им спрямо БВП.

Допълнително наша идея е да сложим и G20 & EC - коя от тези групи присъства в Топ20.

В ТОП-20 страни с компании в България има 10 от най-мощната икономическа група в света - G20. 13 държави са членки на EC.

CBN селекция 2021

Чуждестранните инвеститори (по държави на произход) в България

Топ20 от 66 държави
 

Позиция

Страна

G20

EC

1

Germany

G20

EC

2

Russia

G20

 

3

USA

G20

EC

4

Greece

 

EC

5

Austria

 

EC

6

Czechia

 

EC

7

Turkey

G20

 

8

Italy

G20

EC

9

Netherlands

 

EC

10

France

G20

EC

11

United Kingdom

G20

 

12

Switzerland

 

 

13

Belgium

 

EC

14

Japan

G20

EC

15

Sweden

 

EC

16

Romania

 

EC

17

Ukraine

 

 

18

Spain

 

EC

19

Canada

G20

 

20

South Korea

G20

 

*** С годишен приход над $1m


©1991-2021 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Sofia. Bulgaria. A company for business analysis & information. Since 1991. 
All rights reserved. No copying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material without the author's written consent is allowed.

 Как може да поръчате базата?

 За да получите ако желаете образец на данните и цена може да ни пишете на:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ Всички данни цитирани в статията са резултати, получени на база на изследвания на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.