Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


4 януари 2021 г.

Новата 2021 - ще бъде ли историческа година за ICT индустрията в България - за икономиката, за бюджета и за жизнения ни стандарт?

Индустриите...

18 са индустриите, в които има активност в икономиката на България. 
Сумарните им приходи надхвърлят 300 млрд. лв. Пандемията намали приходите на по-голямата част и ги постави под голямо напрежение и изпитание.

Историята...

Зараждаща се в началото на XXI век ICT индустрия в България не даваше много реални основания, че в края на 20-те в нея ще работят над 15,000 компании и над сто хиляди умни и предприемчиви хора не само от страната, но и още от над 50 националности от 4 континента.

Трудно беше да предположим, че именно ICT индустрията ще се превърне в надежда на една нация за по-добро бъдеще за децата им.

30 години след началото на прехода, ICT индустрията се изкачва стремително и през 2021 много вероятно е тя да се нареди в най-силните 3 от общо 18-те индустрии в България, а по много ключови показатели да стане и най-важна както за икономиката, приходите в бюджета, така и за живота на хората.

Секторите...

ICT индустрията в България, условно е разделена на четири основни сектори - софтуер и услуги, хардуер и услуги, телекомуникации и услуги, и други има своите структурни особености, свързани с ниво на представителност и развитие. Разликата между секторите в индустрията вече е съществена и е необходимо да се познава поне в общи линии. Поне от професионалистите.

Най-големия и най-бързо развиващия се индустриален сектор в България през последните пет години – софтуерния и съпътстващи услуги (вижте таблицата) е безспорен фаворит и опорен стълб в развитието на ICT индустрията в страната. 

Любопитен факт: В сложната и кризисна 2020 софтуерния индустриален сектор ще отбележи най-голям абсолютен ръст в приходите от всичките 82 сектора в България. Единствения конкурентен сектор на софтуерния по отношение на ръста на приходи в страната през последните години е хазартния. Беше.

Всяка година над 1,5 милиона дигитални устройства – смартфони, лаптопи, таблети, настолни компютри и сървъри се продават на пазара в България. IT & TLC хардуерната инфраструктура в България свързана с доставка, инсталация, интеграция и поддържане е дело на няколко хиляди компании и служители. Специализирани в седем различни сегмента (вижте таблицата) от бизнеса с хардуер и съпътстващите услуги, тези ICT компании развиват дейност с милиардни приходи.

Бизнеса на телекомите и интернет доставчиците в България навлезе в нов етап от развитието си. Пандемията даде изключителен тласък на търсенето на техните услуги. Дигитализацията на бизнеса и цифровото общество в страната не са възможни без този бизнес да върви стремително напред.


Колко наистина е голяма и значима ICT индустрията за България и икономиката на страната? Кой расте по – бързо и с какви точно темпове – ICT индустрията или БВП? Съотношението през годините между размера на ICT индустрията и БВП в България е основна метрика при определяне както на значимостта за националната икономика, така и за динамиката на развитие.
Любопитен факт: Обема на ICT индустрията в България през 2021 ще надмине размера на БВП на страната преди 25 години - през 1996.

Топ25...

Да се открият и отличат 25-те най-големи технологични компании по приход в България от над 15,000 работещи, опериращи в 12 ИКТ сектори, регистрирани в 23 сегмента (NACE Rev. II), представители на 52 държави не е лека задача. Като агенция, която прави бизнес класации вече 24 години сме сигурни в методологията и резултата. Любопитен факт: В Топ25 ICT фирми по приход в България участват технологични компании от Австрия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, Швейцария, САЩ, Южна Корея. В Топ25 в България присъстват 5 глобални ICT бренда от три континента.

Регионите...

Поради натрупали се с годините демографски, социални, икономически и образователни фактори, ICT бизнеса в България е изключително неравномерно разпределен териториално. Така ICT бизнеса се оказва доминиращо позициониран в София. Любопитен факт: през 2021 броя на заетите в ICT бизнеса в София по трудов договор ще надминат броя на заетите в цялата туристическа индустрия в България!

Най-голямата област след София-град в България - Пловдивската се стреми да навакса в развитието на ICT бизнеса. След странния спад през 2018, в 2019 проблемите очевидно са преодолени и резултатите си дойдоха на мястото. А израстването 2020 и 2021 са неминуеми. Любопитен факт: ако само ICT бизнеса, регистриран в Пловдивска област беше отделен индустриален сектор, то по приходи той би изпреварил 20 от всичките 82 в България, включително такива сектори като издателския, научно-развойния или водния транспорт.

Варненска област – ICT бизнеса в морската ни столица е на път да стане структуроопределящ за областта и да се превърне във втория ICT център в България. Любопитен факт: ако само ICT бизнеса, регистриран във Варненска област беше обединен в отделен индустриален сектор, то по брой работни места би изпреварил цели 22 от всичките 82 сектора в България, включително такива като производството на превозни средства или лизинга.

=============================================
©1991-2020 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Sofia. Bulgaria. 
A company for business analysis & information. Since 1991.  
All rights reserved. No copying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material without the author's written consent is allowed.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.