Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


2 ноември 2022 г.

Големите, средните и малки софтуерни бизнеси в България: ново независимо изследване с пълни данни и класации за 581 компании, 40К+ работни места, 5B+ приходи и 500М + печалба

Единственото за България изследване на софтуерния бизнес в страната, представено от независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. /за нас - http://blog.cbn-bulgaria.com/p/cbn.html/ вече е налично и може да бъде закупено

“CBN2022_LARGE, MEDIUM AND SMALL SOFTWARE BUSINESS IN BULGARIA” 

Изследването обхваща 581  софтуерни компании в България, регистрирани общо в 6 индустрии и 23 сегмента по кодовете на бенчмарка на Eurostat, с разделени данни и класации в три отделни сегмента -  малки [10-49], средни [50-249] и големи [250+] компании (могат да се поръчат както поотделно, така и заедно). 

Съдържа резултати за общо осем показатели, показани в таблицата по-долу:

 

 

Показател

Indicator

R

1

Служители (средносписъчен състав годишно)

Employees (average per year)

Y

2

Приход от дейността

Operating revenue

Y

3

Печалба от дейността

Operating profit

Y

4

Оперативен марж (печалба / приход от дейността)

Operating margin (operating profit/ operating revenue)

Y

5

Разход за персонал

Staff cost

 

6

Разход за персонал / приход от дейността

Staff cost as % Operating revenue

 

7

Производителност (оперативен приход / зает)

Productivity (operating revenue /employee)

Y

8

Брутно възнаграждение на зает (годишно, средно)

Wages per employee (annual, average)

Y

Изследването е оформено като база данни във формат MS Excel и съдържа приблизително

12, 000 записа. Данните са за последната налична финансова година към момента – 2021 и са в BGN. 

Образец и цена на изследването, ако заявите може да получите на:

office@cbn-bulgaria.com  

София, 2022-11-02


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.