aaa

Информационни партньори на CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.:

Информационни партньори на CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.:

Световните IT компании, отразявани в блога на CBN:

A-Data (8) Acer (20) ALWIL (1) AMD (4) AOC (2) Apacer (3) APC (5) Apple (14) ASRock (4) Asus (20) ASUSTek (5) AVG (3) BenQ (2) Brother (12) Canon (11) Cisco (7) Cooler Master (1) Corsair (5) Crucial (5) D-Link (11) Dahua (2) Dell (27) DeLUX (4) Eaton (5) Epicor (1) Epson (4) Eset (3) Fortron (2) Fujitsu (14) Gigabyte (6) Golden Field (2) Hikvision (2) Hitachi (6) HP (32) HTC (3) Huawei (7) I-Guard (2) IBM (6) Infor (9) Inform (1) Intel (12) Kaspersky Lab (4) Kingston (11) Kyocera-Mita (4) Lenovo (27) Lexmark (5) LG (7) Linksys (2) Linux (2) Logitech (6) Makelsan (2) McAfee (3) Meizu (1) Micron (1) Microsoft (23) MikroTik (2) MSI (3) NetGear (2) Nokia (3) OKI (1) Oracle (13) Panda Software (1) Philips (6) Power Ware (1) PowerWalker (1) Prestigio (7) Qlik (4) Repotec (1) Ricoh (6) Samsung (32) Sandisk (4) SAP (18) Seagate (11) Silicon Power (5) Sony (6) SuperMicro (4) Symantec (2) Toshiba (18) TP-Link (10) Transcend (8) Trend Micro (3) Ubuntu (2) Viewsonic (1) WD (11) Windows Defender (3) Xerox (8) Xiaomi (2) Zalman (1) ZTE (2) ZyXEL (2)

Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


27 юли 2021 г.

Водещи 5,500+ малки, средни и големи бизнеси в България (брой заети ‘2020) - CBN селекция ‘2021

Защо водещи 5,500 малки, средни и големи бизнеси в България?

Изграждането на базата се основава на три основни фактори.

Първия фактор - основата на базата, изграждана в период от шест години се обляга на селекция на агенцията от приблизително 20,000 големи, средни, малки и микро компании с годишни приходи над $1M в търговския регистър на страната.

Втория фактор - за първи път след юни ‘2021 са налични данни за заетите в бизнеса през кризисната 2020 година, които се постарахме да обработим максимално бързо, за да представим актуални b2b селекции.

Основно правило в нашите селекции е всяка компания да има валиден email адрес за публична кореспонденция, което дава и третия фактор – наличие на нови фирмени електронни пощи и актуализация на съществуващите. Допълнително електронните пощи в селекцията са анализирани за GDPR съвместимост (възможни са изключения) и са проверени в регистъра на КЗП.

Анализа на финансовите данни на фирмите показа, че в селекцията броя на служителите за 2020 е най-ефективно да стъпи минимално на 25.

Допълнително добавихме и резултати от ексклузивното за България годишно изследване на CBN, относно внедрените ERP в тези компании.

Така изградихме тази база.

Каква е представителността на базата?

 При наличие на над 400,000 работещи компании в България, до какъв дял от бизнеса може да достигнете, използвайки едва 5,692 събрани и селектирани от нас мейл контакта на включените в базата респонденти?

База данни: „5,500 водещи малки, средни и големи бизнеси в България“

CBN селекция 2021

 

Покритие на базата за България (2019г.)

% от целия бизнес

Персонал ( 2000г. )

33 %

Приход

47 %

Печалба

44 %

ДМА

47 %

Кредити

40 %

Изключителната ни селекция позволява за няколко часа да достигнете с Ваша информация до работодателите в страната, осигуряващи 33 % от работните места, компаниите реализиращи цели 47 % от приходите и 44 % от оперативната печалба. Базата Ви осигурява достъпност до инвеститорите, държащи огромен дял от 47 % от дълготрайните материални активи (ДМА) на бизнеса, а ако предлагате финансовите услуги - до 40 % от общия бизнес кредит в страната.

За какво и за кого е предназначена базата?

(събирани и анализирани отзиви от опит на клиенти на агенцията)

Базата основно е адресирана и се използва в предишни версии до момента от търговски и маркетинг отдели, анализатори и специалисти, занимаващи се с бизнес планиране.

Най-важните приложения за които може да използвате базата, по наша оценка са:

> Силно ефективен и изключително бърз B2B канал за информационен контакт с потенциални бизнес клиенти, селектирани по големина, региони и индустрии и ниво (наличие на ERP система) на дигитализация

> Директен B2B Email маркетинг за предлаганите от Вас продукти и услуги

> Нов канал за популяризиране на Ваши събития, постижения и имидж в бизнес средите

> Популяризиране на онлайн магазин

> Въвеждане и популяризиране на Ваши настоящи и нови продуктови марки

> Дигитализация - какви ERP системи & интегратори използват водещи компании?

> Въвеждане на компаниите от базата в Вашия CRM за по-нататъшни действия 

Какво време е подходящо да използвате на базата до следваща актуализация?

По оценки на наши клиенти, базите на агенцията, изградени по подобни методологии могат да се използват ефективно за период между 12 - 15 месеца, преди да се наложи следващата актуализация. 

Как да поръчате базата?

 Ако желаете да получите образец на данните и цена може да ни пишете на: office@cbn-bulgaria.com 

Съдържание на базата

 

Базата съдържа информация за общо 5, 692 компании, включително 579 големи, 2, 873 средни и 2, 240 малки предприятия, дефинирани на база персонал по трудов договор за 2020 година.

За всяка включена в селекцията компания е включена електронна поща.  

Компаниите от селекцията са позиционирани в 588 населени места (подходящо за регионален анализ и маркетинг) във всичките 28 области на страната.  

В селекцията са представени фирми от 438 отделни бизнеси във 78 сектори, във всичките 18 индустрии (подходящо за вертикален анализ и маркетинг, използваме тристепенен бизнес класификатор – индустрия-сектор-сегмент).  

В селекцията са представени фирми от 438 отделни бизнеси във 78 сектори, във всичките 18 индустрии (подходящо за вертикален анализ и маркетинг, използваме тристепенен бизнес класификатор).  

В селекцията са представени фирми от 438 отделни бизнеси във 78 сектори, във всичките 18 индустрии (подходящо за вертикален анализ и маркетинг, използваме тристепенен бизнес класификатор).

 

База данни: „5,500 водещи малки, средни и големи бизнеси в България“

CBN селекция 2021

 

Компании **

5,692

Малки бизнеси (25-49 служители)

2,240

Средни бизнеси  (50 - 249 служители)

2,873

Големи бизнеси  (250 + служители)

579

ЕИК

5,692

Области

28

Населени места

588

Електронни пощи (GDPR compatible & КЗП регистър проверени)

5,692

Интернет страници

1,017

Индустрии

18 / от общо 18

Сектори

78 / от общо 82

Сегменти (бизнеси)

438 / от общо над 500

Чуждестранни инвеститори

709 / от общо над 2,000

Чуждестранни инвеститори - държави

45

ERP инсталации (общо)

820 инсталации

991-2021 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Sofia. Bulgaria. A company for business analysis & information. Since 1991. 

В тази селекция ще откриете и 709 водещи чуждестранни компании в България със мажоритарна собственост от 45 различни държави (подходящо за маркетинг по страни). 

В базата се съдържат и данни за 820 компании с внедрени ERP решения (въведената от нас дефиниция за ERP решение се базира на минимална цена на проект). В ERP инсталациите включихме и данните за 2020 година, с които разполага агенцията.  

Статистика на базата по индустрии

 

Статистиката, изнесена в таблицата по-долу показва колко компании представени в базата са регистрирани в съответната индустрия, колко общо са заетите в тях по трудов договор за 2020 година и какъв дял от всички служители за съответната индустрия работят в тях. 

В двете най-големи индустрии в България – преработващата промишленост и търговията, компаниите представени в базата са работодатели съответно на приблизително 48 % и 23 % от всички заети в тях.

База данни: „5,500 водещи малки, средни и големи бизнеси в България“

CBN селекция 2021 

Индустрия (CBN класификатор)

~ Дял

България, %

 

 

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

48 %

ТЪРГОВИЯ

23 %

СТРОИТЕЛСТВО

36 %

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

37 %

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

48 %

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

20 %

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

47 %

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

10 %

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ

41 %

ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ

11 %

ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

67 %

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

23 %

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

12 %

ЕНЕРГЕТИКА

70 %

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

70 %

ФИНАНСИ И ЗАСТРАХОВАНЕ

21 %

ОБРАЗОВАНИЕ

9 %

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

1 %

Най-висок дял от всички заети в дадена индустрия в страната селекцията предлага в енергетиката и добивната промишленост, където фирмите от базата са работодатели на приблизително 70 % от всички служители.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


©1991-2021 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Sofia. Bulgaria. A company for business analysis & information. Since 1991. All rights reserved. No copying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material without the author's written consent is allowed.

¹ Всички данни цитирани в статията са на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.