Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


29 март 2021 г.

Digital Society Observer '2021: Bulgaria & EU28 in facts and figures by CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co., ed. VI

Шеста актуализирана редакция на единственото за България изследване:

"Digital Society Observer 2021: Bulgaria & EU28 in facts and figures, 
by CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., ed. VI"

със систематизирана информация за нивата на дигитализация на гражданите и бизнеса в България, сравнени с медианните стойности на EU28 по някои от най-важните параметри е завършено от независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. и е достъпно за клиенти.

"Digital Society Observer 2021: Bulgaria" съдържа 24 важни теми за дигитализацията на обществото и бизнеса в България с данни за последните 5 календарни години 2016 - 2020 плюс прогноза за 2021, оформени като слайдове.

Какво е съдържанието на изследването?

Първата тема (оформена като слайд) съдържа данни за БВП, БВП на човек от населението и броя на жителите на страната по години.

Втората тема (оформена като слайд) съдържа информация за общия брой на фирмите в България, броя, ръста и дела на предприятията с 9+ служители, общия брой на работещите в нефинансовия сектор, броя ръста и дела на заетите в компании с над 9 служители по години.

Дигитализацията в България: частни лица

Следват 8 теми (оформени като слайдове), съдържащи данни за нивата на дигитализация на гражданите в България, а именно:

1- достъп до Интернет [BGR vs. EU28]
2- брой SIM карти & проникване на мобилни услуги [BGR]
3- абонати на платена телевизия & проникване на платена телевизия [BGR]
4- достъп до Интернет с преносими компютри [BGR vs. EU28]
5- достъп до Интернет през мобилни телефони [BGR vs. EU28]
6- електронна търговия [BGR vs. EU28]
7- облачни услуги [BGR vs. EU28]
8- електронно управление [BGR vs. EU28]

Дигитализацията в България: Бизнес
[предприятия с минимум 9 служители]

Следват 13 теми (оформени като слайдове), съдържащи данни за нивата на дигитализация на бизнеса в България, а именно:

1 - достъп до Интернет [BGR vs. EU28]
2 - достъп до Интернет - широколентов фиксиран и мобилен [BGR vs. EU28]
3 - служители, използващи компютър с достъп до www [BGR vs. EU28]
4 - служители, използващи компютър- малък среден бизнес [BGR vs. EU28]
5 - служители, използващи компютър - едър бизнес [BGR vs. EU28]
6 - предприятия със собствен сайт [BGR vs. EU28]
7 - предприятия, използващи софтуер от типа на ERP [BGR vs. EU28]
8 - предприятия, използващи софтуер от типа на CRM [BGR vs. EU28]
9 - предприятия, използващи облачни услуги [BGR vs. EU28]
10 - предприятия, използващи анализ на големи данни [BGR vs. EU28]
11 - електронна търговия - поръчки [BGR vs. EU28]
12 - електронна търговия - продажби [BGR vs. EU28]
13 - електронна търговия - стойност [BGR vs. EU28]

В последната тема - 14 (слайд) са показани данните за нивото на дигитализация на бизнеса в абсолютни стойности (вижте образеца).

За какъв период са данните?

Данните са годишни, обхващат период от 5 изминали години от 2016 до 2020 и прогнози на агенцията за 2021.

За кого е предназначено изследването?

Изследването основно е предназначено за мениджмънта и маркетинга на ICT компании, обществени организации и анализатори от банки и инвестиционни фондове.

С какво е полезно изследването?

Единствено за България, "Digital Society Observer '2021 - Bulgaria & EU28" съдържа систематизирана по години реална информация за нивата на дигитализация на частните лица и бизнеса в страната в проценти и абсолютни стойности..

Изследването е предназначено за анализ и планиране на всички дейности, свързани с навлизане на ICT технологиите в България.

Кое е новото в изследването?

За първи път в настоящата редакция на изследването ще откриете реални данни как се е отразила кризата през 2020 на цифровизацията на обществото и бизнеса в България.

Прогнозите, базирани на опита на CBN от шест предходни кризи, ще Ви дадат ориентир за очакванията на агенцията за не по-малко сложната 2021.  


Пълен образец на включените таблици и графики:


Как може да поръчате изследването?

Изпратете ни запитване на office@cbn-bulgaria.com или на телефони:
+359887213069 Б. Панов
+359887208069 Л. Стойчев

Ние ще върнем цена и условия на заявка. 

До 24 часа след превода ще разполагате с Digital Society Observer 2021 Bulgaria.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.