Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


11 септември 2020 г.

"Business analytics: 30 ERP, CRM and BI key integrators Bulgaria: basic KPI; SAP, Microsoft, ISV ecosystems" by CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co., ed. IV, Y'2020

За четвърта поредна година независимата изследователска агенция CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. предлага пазарно аналитично изследване за водещи 30 ERP, CRM, BI системни интегратори в България:


"Business analytics: 30 ERP, CRM and BI key integrators Bulgaria: basic KPI; SAP, Microsoft, ISV ecosystems"


by CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. ed. IV, 2020" с актуални резултати за 2019 / 2018 година и прогнози за 2020.

"Business analytics: 30 ERP, CRM and BI key integrators Bulgaria: basic KPI; SAP, Microsoft, ISV ecosystems" е продукта, който е предназначен и дава най-добра представа за продажби и печалба, ефективността на мениджмънта, сравнение по основни KPI и осигурява реална възможност за оценка на проблемите и прогнози в този бизнес сегмент.

Продукта е ексклузивен за България, разрaботен е и се предлага единствено от независимата агенция CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

За кого е предназначен?

GM, CEO, CIO, ICT market analysts, Salespersons, Business planning and marketing specialists, Investors, Risk management consultants and IT market consulting professionals.

С какво е полезен?

Планиране и анализ на продажбите общо
Планиране и анализ на приходи от услуги
Оценка на пазарен дял
Анализ и оценка на пазара на услуги
Анализ и оценка на задълженията
Анализ и оценка на вземанията
Анализ и оценка на производителността
Анализ и оценка на заплащането на персонала.
Анализ на конкуренцията

Колко компании обхваща и каква представителност има ?

Пазарното изследване обхваща 30 ERP, CRM, BI ключови за България системни интегратори в България.

Какво е съдържанието ?


Indicators
Abbreviations
Пояснения
Volume Indicators (KVI)
KVI
Основни обемни показатели
1. Operating revenue
OPRVN
Приход от оперативна дейност
2. Operating profit
OPPFT
Оперативна печалба
3. Revenue from services
RVSRV
Приход от продажба на услуги
4. Wage costs
WGCST
Разходи за заплати (без осигуровки)
5. Receivables
RCBLS
Вземания общо в края на годината
6. Payables
PBLS
Задължения общо към края на годината
7. Employees
EMPL
Средно-списъчен брой служители
Performance Indicators (KPI)
KPI
Основни показатели за ефективност
1. Revenue per employee
RPEMP
Средногодишен приход на служител
2. Wages per employee
WPEMPL
Средногодишно заплащане на служител
3. Cost of wages / Operating revenue
CO/OR
Дял на разхода за заплати спрямо оперативния приход
4. Market share - operating revenue
MSOI
Пазарен дял на компанията от общите оперативни приходи
5. Market share - sale of services
MSSS
Пазарен дял на компанията от общите приходи от услуги
© 1991-2019. CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. - Independent B2B research and analyses company. Established 1991, Sofia, Bulgaria.
All rights reserved. Copying, multiplying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material are strictly prohibited.

Новото в продукта ?

За първи път в това издание включихме нов важен раздел - общите приходи по години на над 80 водещи компании от областта на бизнес софтуера базирани в България, попадащи в екосистемите SAP, Microsoft, българските вендори и интеграторите на чуждестранни вендори присъстващи на българския пазар.

Ето и образец на данните:
Какъв период обхваща?

Пазарното изследване съдържа пълна и окончателна информация за водещите 31 интегратори за следните фискални години: 2019 и 2018.

Относно общите резултати и KPI в изследването, освен за посочените години е включена и прогноза за 2020 година.

За авторите, опита, източниците на информация и клиентите

CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. са автори и изпълнители на проекта за четвърта поредна година.

Източници на информация за ГФО за съответните години, както и данните от НОИ за осигурените на трудов договор средносписъчен брой заети.

Потребители на "Business analytics" продуктите на агенцията през годините са системни интегратори, дистрибуторски компании, международни вендори с офиси и продажби в България.

Какво купувате?

1. Пазарно изследване във формат MS Excel с данни по 12 показатели за 30 ключови ERPCRMBI системни интегратори в България за 2019 и 2018 години.

2. Обобщени и систематизирани данни по години - 2019 / 2018 и  2020 (прогнози) за 7 обемни (KVI) показатели.

3. Обобщени и систематизирани данни по години - 2019 / 2018 и  2020 (прогнози) за 5 KPI.

4. Обобщени и систематизирани данни за екосистемите на SAP, Microsoft, българските вендори и интеграторите на чуждестранни вендори присъстващи на българския пазар.

Цената на продукта е €2,100.00.

За поръчка:
office@cbn-bulgaria.com
+359887208069
Л. Стойчев

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.