Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


15 април 2020 г.

За анализ и оценка на кредитополучателите от икономиката на България и риска при кредитна политика“GDP & Business forecasts Bulgaria '2020 by CBN Pannoff, Stoytcheff”: данни за всичките сектори в икономиката на България – предприятия, служители, обороти, разход за персонал, цена на зает, ДМА и задължения към финансови институции, % кредити/ДМА

Кризата бавно и стабилно се насочва и към кредитните институции в България. Бизнеса на банките в страната, погледнат отстрани определено е подложен на все по-засилващ се натиск от увеличаващи се депозити, Fintech компании и конкуренция на силни банки от ЕС. Това се случва на фона на задаваща се рецесия и високо ниво рискови вземания, които се чистят ударно и заради покриване на критерии за влизане в за евро-зоната.

Наред с прогнозите за трудно пласиране на собствения ресурс в условия на задаващата се криза, огромен външен финансов ресурс се насочва към банковите канали за разпределение и отпускане на кредити при все още неизяснени критерии на индустрии и сектори, за които никой не знае дали, как и кога ще излязат от кризата.

Парите трябва да се пласират. На кого и с какъв риск?

За да предложим ефективен и бърз аналитичен инструмент в услуга на специалисти в анализа на риска и взимането на решения за отпускане на кредит, събрахме 10 ключови показатели за всички работещи 82 икономически сектори в България с името:

GDP & Business forecasts Bulgaria '2020 by CBN Pannoff, Stoytcheff

Включените данни за всеки един от секторите показват дела в оборотите на целия бизнес в България, брой активни компании, средносписъчен брой служители по трудов договор, един от най-важния показател за управление на бизнеса – разход за персонал и цената на служител, най-тежкия за постигане KPI – разходите за персонал спрямо оперативния приход.

В изследването включихме данни за една от най-стабилните основи при оценка на риска при кредит – дълготрайните материални активи и съотношението кредити / ДМА за всеки сектор на икономиката на страната.

Допълнително, на база прогнозите за времето за рестартиране на икономиката, БВП по тримесечия и мерките от извънредното положение засегнали определени индустрии и сектори направихме наша оценка за годишния спад в оборотите на всички 82 сектори.

Публикуваме като образец пълните данни за един от сравнително малките сектори - обработка на кожи и производство на обувки от втората по оборот индустрия в България – преработващата, включен в изследването на агенцията за ориентир какви данни съдържа (описанието на таблиците е на английски език, валутата е евро).

Секторен анализ

В този сектор оперират 495 компании с 12,912 служители. Общите оперативни приходи са €173.3m и са с дял от 0,1% от целия бизнес в България. Разхода за персонал е 34.4 % от оперативния приход, а средната годишна цена на служител е €4,615. Оценката на агенцията към март ‚2020 е, че оборотите през фискалната година в този сектор ще спаднат в диапазона между -10 до -30% и ще е от средно засегнатите. Общият размер на отпуснатите кредити е €26.8m, а съотношението кредити/ДМА е 58.3%.

Индустрия: ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
Сектор: Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия


Bulgarian business ’2018

Industry (CBN) (21)
Sectors (CBN) (88)
MANUFACTURING
Manufacture of leather and related products
Enterprises
Number
495
Employees
Number
12 912
Operating Revenue
EUR, 000
173 296
BG shares
%
0,1%
Staff expenditures
EUR, 000
59 594
Staff expenditures / Revenue
%
34,4%
Cost per employee
EUR
4 615

Decrease in revenue '2020f

Low ( 0 - 10%)

Middle (-10-30%)
-10-30%
High (-30-80%)

Fixed assets
EUR, 000
45 943
Liabilities to financial institutions
EUR, 000
26 779
Liabilities / Fixed assets
%
58,3%
© 1991 – 2020 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Класификатор на представените в България индустрии и прилежащите им сектори, за които сме включили данни в изследването:

Industry (CBN) (21)
Sectors (CBN) (88)
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
Crop and animal production, hunting and related service activities
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
Forestry and logging
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
Fishing and aquaculture
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
SUMMARY
MINING AND QUARRYING
Mining of coal and lignite
MINING AND QUARRYING
Extraction of crude petroleum and natural gas
MINING AND QUARRYING
Mining of metal ores
MINING AND QUARRYING
Other mining and quarrying
MINING AND QUARRYING
Mining support service activities
MINING AND QUARRYING
SUMMARY
MANUFACTURING
Manufacture of food products
MANUFACTURING
Manufacture of beverages
MANUFACTURING
Manufacture of tobacco products
MANUFACTURING
Manufacture of textiles
MANUFACTURING
Manufacture of wearing apparel
MANUFACTURING
Manufacture of leather and related products
MANUFACTURING
Manufacture of wood and of products of wood and cork
MANUFACTURING
Manufacture of paper and paper products
MANUFACTURING
Printing and reproduction of recorded media
MANUFACTURING
Manufacture of coke and refined petroleum products
MANUFACTURING
Manufacture of chemicals and chemical products
MANUFACTURING
Manufacture of basic pharmaceutical products and preparations
MANUFACTURING
Manufacture of rubber and plastic products
MANUFACTURING
Manufacture of other non-metallic mineral products
MANUFACTURING
Manufacture of basic metals
MANUFACTURING
Manufacture of fabricated metal products, except machinery & equipment
MANUFACTURING
Manufacture of computer, electronic and optical products
MANUFACTURING
Manufacture of electrical equipment
MANUFACTURING
Manufacture of machineryand equipment n.e.c.
MANUFACTURING
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
MANUFACTURING
Manufacture of other transport equipment
MANUFACTURING
Manufacture of furniture
MANUFACTURING
Other manufacturing
MANUFACTURING
Repair and installation of machinery and equipment
MANUFACTURING
SUMMARY
ELECTRICIT Y, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
ELECTRICIT Y, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY
SUMMARY
WATER SUPPLY;SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND  … 
Water collection, treatment and supply
WATER SUPPLY;SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND  … 
Sewerage
WATER SUPPLY;SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND  … 
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery
WATER SUPPLY;SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND  … 
Remediation activities and other waste management services
WATER SUPPLY;SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES
SUMMARY
CONSTRUCTION
Construction of buildings
CONSTRUCTION
Civil engineering
CONSTRUCTION
Specialised construction activities
CONSTRUCTION
SUMMARY
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND  …
Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND  …
Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND  …
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES …
SUMMARY
TRANSPORTATION AND STORAGE
Land transport and transport via pipelines
TRANSPORTATION AND STORAGE
Water transport
TRANSPORTATION AND STORAGE
Air transport
TRANSPORTATION AND STORAGE
Warehousing and support activities for transportation
TRANSPORTATION AND STORAGE
Postal and courier activities
TRANSPORTATION AND STORAGE
SUMMARY
ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES
Accommodation
ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES
Food and beverage service activities
ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES
SUMMARY
INFORMATION AND COMMUNICATION
Publishing activities
INFORMATION AND COMMUNICATION
Motion picture, video and television programme production, sound …
INFORMATION AND COMMUNICATION
Programming and broadcasting activities
INFORMATION AND COMMUNICATION
Telecommunications
INFORMATION AND COMMUNICATION
Computer programming, consultancy and related activities
INFORMATION AND COMMUNICATION
Information service activities
INFORMATION AND COMMUNICATION
SUMMARY
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES
Financial service activities, except insurance and pension funding
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES
Insurance, reinsurance and pension funding, except
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES
Activities auxiliary to financial services and insurance activities
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES
SUMMARY
REAL ESTATE ACTIVITIES
Real estate activities
REAL ESTATE ACTIVITIES
SUMMARY
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
Legal and accounting activities
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
Activities of head offices; management consultancy activities
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
Architectural and engineering activities; technical testing and analysis
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
Scientific research and development
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
Advertising and market research
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
Other professional, scientific and technical activities
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
Veterinary activities
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
SUMMARY
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
Rental and leasing activities
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
Employment activities
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
Travel agency, tour operator reservation service and related activities
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
Security and investigation activities
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
Services to buildings and landscape activities
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
Office administrative, office support and other business support activities
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
SUMMARY
EDUCATION
Education
EDUCATION
SUMMARY
HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES
Human health activities
HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES
Residential care activities
HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES
Social work activities without accommodation
HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES
SUMMARY
 ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION
Creative, arts and entertainment activities
 ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION
Libraries, archives, museums and other cultural activities
 ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION
Gambling and betting activities
 ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION
Sports activities and amusement and recreation activities
 ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION
SUMMARY
OTHER SERVICE ACTIVITIES
Repair of computers and personal and household goods
OTHER SERVICE ACTIVITIES
Other personal service activities
OTHER SERVICE ACTIVITIES
SUMMARY
© 1991 – 2020 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Важно е да отбележим, че всички данни са за 2018 година. Данните за 2019 няма как да бъдат представени преди да бъдат публикувани и обработени отчетите на компаниите за 2019 година, а в сегашното извънредно положение това няма да стане факт преди септември месец 2020.

Образец на включените данни и информация за цена може да получите, ако имате интерес на:

+359887208069, Л. Стойчев

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.