Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


2 декември 2019 г.

Business observer Bulgaria‘2019 - 5 years review in facts: all 18 Industries - Top 50 Strategic Sectors

В ексклузивно за страната бизнес изследване "Business observer Bulgaria ‘2019" -  открийте данните и подреждането на всички активни 18 индустрии и водещите 50 индустриални сектори към тях на бизнеса в България по брой работещи предприятия, приходи, печалба, дълготрайни материални активи, кредити, персонал и един от най-важните KPI разход за персонал като % от приходите в 41 информационни слайда с резултати за бизнеса за пет последователни години!Открийте големината и ръста на всяка една от 18-те индустрии и всеки един от Топ-50-те сектора и какъв пазарен дял заемат в икономиката на България?

Открийте кои индустриални сектори се развиват най-силно и стабилно в българската икономика през последните пет фискални години, ориентирайте маркетинговите си планове и потърсете нови и успешни клиенти за вашето портфолио в тях?

Открийте и вижте как се развива вашия индустриален сектор!
Дали вашата компания е над средните стойности в ръста на приходите, служителите, разходите за персонал % приходи, печалба, дълготрайните материални активи, кредити?

В кои индустрии и индустриални сектори в България банките реално увеличават кредитите и от кои се изтеглят?

Открийте и анализирайте най-важните и бързо-растящи рискови за бизнеса разходи за най-ценният му ресурс - работната сила!

Отговорите на всички тези и много други въпроси ще намерите в най-новото ни и актуално изследване на бизнеса в България:

Business observer Bulgaria‘2019
5 years review

18 Industries
50 Strategic Sectors

Enterprises
Operating Revenue
Operating Profit
Fixed Assets
Loans
Employees
Staff expenditures as % Revenue
Първа част: 18-те индустрии в България

Ето ги всички работещи индустрии (без банковата) в България:Резултати и класиране на индустриите в България в 15 информационни слайда!

Ето съдържанието на включените резултати за 18-те индустрии в България:


Ето образец на слайд - как сме представили резултатите и класиране на индустриите за служители:
Втора част; Топ - 50 индустриални сектори в България

Enterprises
Operating Revenue
Operating Profit
Fixed Assets
Loans
Employees
Staff expenditures as % Revenue

Защо 50?

Ето ги Топ-50 индустриални сектори и индустриите, към които принадлежат:

 

Резултати и класиране на 50-те водещи индустриални сектори в България в 26 информационни слайда!

Ето съдъражнието на включените резултати за Топ-50-те индустриални сектори в България:Ето образец на слайдовете - как сме представили резултатите за приходите:

Резултати за всички индустрии и водещите 50 сектори от тях са събирани и обработвани 5 последователни години.

За оферта за изследването може да се обърнете на електронната ни поща:
office@cbn-bulgaria.com

или на телефони:

+359887213069 - Б. Панов
+359887208069 - Л. Стойчев

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.