Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


15 октомври 2018 г.

Топ-50 компании в България в сектор „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“: Най-високо заплащане на служител


Източник: “CBN2018 Bulgaria Top business €1m+, Ed. IV”.

За допълнителна информация и методология, моля кликнете 
ТУК.


Опция: Данните от този сегмент на пазарно изследване могат да бъдат закупени (без да ставате абонат за платената част на блога) срещу еднократна сума, платима по банков път:

Закупуване на информационен продукт


Маркетингово изследване
Топ-50 компании в България в сектор:
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Най-високо заплащане на служител
Стойност (с включен ДДС 20 %)
240.00 лева (Двеста и четиридесет лв.– цена 200 лв., 40 лв. ДДС)
Получател
СД КБМ - Панов, Стойчев & С-ие
ЕИК
BG030229688
Банка
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
BIC
BPBIBGSF
IBAN
BG60BPBI79401003270201


Предмет и условия на сделката

1. След заплащане на сумата, Купувачът получава по електронен път таблица с данни във формат MS Excel.
2. Авторските права са изцяло на СД КБМ - Панов, Стойчев & С-ие.
3. Купувачът няма права да цитира, показва, размножава и/или разпространява част или целия продукт който купува, по какъвто и да е начин и/или по какъвто и да е повод.
4. Купувачът носи цялата материална и/или морална отговорност, ако по някакъв начин причини вреда на трета страна, като използва информация от продукта, който купува.
5. Купувачът получава по електронна поща файл с информацията от продукта до 24 часа след постъпване на сумата по сметката на СД КБМ - Панов, Стойчев & С-ие.
6. С превода на сумата купувача се декларира че е запознат и се съгласява с всяко едно условията на сделката, посочено по-горе.
СД КБМ - Панов, Стойчев & С-ие декларира, че всички данни, резултати, таблици, графики, изводи, анализи и коментари в информационния продукт са направени максимално честно и обективно, без влияние на политически или икономически интереси на други страни.

Моля, изпратете копие от платежното заедно с копие от горната таблицата на електронната ни поща: marketing@cbn-bulgaria.com - след което на Вашата електронна поща, от която сте ни изпратили платежното, ще Ви изпратим резултатите от закупеното изследване и данъчна фактура.

Тел. за връзка: +359887213069
Бисер Панов

Уважаеми Госпожи и Господа,

Статията е част от платеното съдържание в блога.

Абонамент за ползване на платеното съдържание може да закупите за шест или дванадесет месеца.

Информацията в платената част на блога е предназначена за анализпланиране и прогнозиране на бизнес процеси. Поддържа се от CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. - независима агенция, основана 1991 г. с над 200 клиенти от България, Азия, Европа и САЩ.

В информационния блог на CBN ще намирате периодична (по тримесечия и годишно) обобщена информация и анализи в цифрифакти и имена относно пазарите и компаниите от Технологичната индустрия в България. В блога се публикува и анализира и изключително важна информация за икономиката и ключовите индустрии за страната от независим източник.

Допълнително с описание на платеното съдържание в блога, може да се запознаете 
тук.

График за излизане на продуктите през годината, от които идва пазарната и бизнес информация, може да свалите от 
тук.

Ако вече сте абонат на блога, моля кликнете 
ТУК,
за да ползвате бизнес информацията


Ако желаете достъп до платеното съдържание на блога, за цена и абонамент, очакваме да се свържете с нас на:
e-Mail:
Бисер Панов
+359 887 213069
Людмил Стойчев
+359 887 208069

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.