aaa

Информационни партньори на CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.:

Информационни партньори на CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.:

Световните IT компании, отразявани в блога на CBN:

A-Data (8) Acer (20) ALWIL (1) AMD (4) AOC (2) Apacer (3) APC (5) Apple (14) ASRock (4) Asus (20) ASUSTek (5) AVG (3) BenQ (2) Brother (12) Canon (11) Cisco (7) Cooler Master (1) Corsair (5) Crucial (5) D-Link (11) Dahua (2) Dell (27) DeLUX (4) Eaton (5) Epicor (1) Epson (4) Eset (3) Fortron (2) Fujitsu (14) Gigabyte (6) Golden Field (2) Hikvision (2) Hitachi (6) HP (32) HTC (3) Huawei (7) I-Guard (2) IBM (6) Infor (9) Inform (1) Intel (12) Kaspersky Lab (4) Kingston (11) Kyocera-Mita (4) Lenovo (27) Lexmark (5) LG (7) Linksys (2) Linux (2) Logitech (6) Makelsan (2) McAfee (3) Meizu (1) Micron (1) Microsoft (23) MikroTik (2) MSI (3) NetGear (2) Nokia (3) OKI (1) Oracle (13) Panda Software (1) Philips (6) Power Ware (1) PowerWalker (1) Prestigio (7) Qlik (4) Repotec (1) Ricoh (6) Samsung (32) Sandisk (4) SAP (18) Seagate (11) Silicon Power (5) Sony (6) SuperMicro (4) Symantec (2) Toshiba (18) TP-Link (10) Transcend (8) Trend Micro (3) Ubuntu (2) Viewsonic (1) WD (11) Windows Defender (3) Xerox (8) Xiaomi (2) Zalman (1) ZTE (2) ZyXEL (2)

Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


20 август 2018 г.

Топ 50 предприятия с най-високо заплащане на служител в България ‘2017: 72 икономически сектори, 18 индустрии от независим източник

Кои икономически сектори в България и кои водещи компании в тях са осигурили най-високо заплащане на служител (медиана стойност) в страната за 2017 г.? 
В този напрегнат момент за човешките ресурси в държавата и проблемите с осигуряване на квалифицирана работна сила заплащането вече е фактор Номер 1 както за  успешно развитие, така дори и за оцеляване на всеки бизнес в страната!

През следващите няколко седмици, платените абонати на блога ще имат изключителна възможност да се запознаят с резултатите от огромната двугодишна работа на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. в бизнес изследването - 72 класации от най-важните икономически сектори на безспорно успешни предприятия в България, които са осигурявали най-висока медианна на заплащане на зает.

Методология:


Респонденти: компании от съответния сектор с приходи над €1m за 2017 или 2016 и с брой заети средногодишно над 9 човека (2017)

Заплащане: медиана на заплащането на месец на служител, получена от  разходи за персонал,  средно-списъчен брой служители за съответната година и коефициент за социални осигуровки

Заети: средно-списъчен брой служители за съответната година

Източник: CBN2018 Bulgaria Top business €1m+, Ed. IV (16,000 enterprises)

Класации: 72 сектори

Статистика: Бизнес Сектор
Класация
Административни офис дейност,  обслужване на стопанската дейност
Топ 50
Артистична и творческа дейност
не
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
Топ 50
Ветеринарномедицинска дейност
не
Воден транспорт
Топ 10
Въздушен транспорт
Топ 10
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Топ 50
Горско стопанство
Топ 25
Даване под наем и оперативен лизинг
Топ 50
Далекосъобщения
Топ 50
Дейност на централни офиси; консултантски дейности в управлението
Топ 50
Дейности в областта на информационните технологии
Топ 50
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
Топ 10
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
Топ 25
Дейности по охрана и разследване
Топ 50
Добив на въглища
Топ 10
Добив на метални руди
Топ 10
Добив на неметални материали и суровини
Топ 25
Добив на нефт и природен газ
не
Други дейности в областта на културата
не
Други персонални услуги
не
Други професионални дейности
Топ 50
Издателска дейност
Топ 25
Информационни услуги
Топ 50
Медико-социални грижи с настаняване
не
Научноизследователска и развойна дейност
Топ 10
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
Топ 25
Образование
Топ 10
Операции с недвижими имоти
Топ 50
Организиране на хазартни игри
Топ 50
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
Топ 50
Пощенски и куриерски дейности
Топ 10
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Топ 50
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Топ 50
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
Топ 25
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк
Топ 50
Производство на електрически съоръжения
Топ 50
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
Топ 50
Производство на изделия от каучук и пластмаси
Топ 50
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
Топ 5
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Топ 50
Производство на лекарствени вещества и продукти
Топ 10
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Топ 50
Производство на мебели
Топ 50
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Топ 50
Производство на напитки
Топ 50
Производство на облекло
Топ 50
Производство на основни метали
Топ 50
Производство на превозни средства, без автомобили
Топ 10
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
Топ 50
Производство на тютюневи изделия
Топ 5
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозапис и издаване на музика
Топ 25
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Топ 50
Производство на химични продукти
Топ 50
Производство на хранителни продукти
Топ 50
Производство, некласифицирано другаде
Топ 25
Радио- и телевизионна дейност
Топ 10
Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
Топ 50
Рекламна дейност и проучване на пазари
Топ 50
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Топ 50
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
не
Ресторантьорство
Топ 50
Рибно стопанство
не
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Топ 50
Социална работа без настаняване
Топ 50
Специализирани строителни дейности
Топ 50
Спомагателни дейности в добива
не
Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
Топ 25
Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
Топ 25
Строителство на сгради
Топ 50
Строителство на съоръжения
Топ 50
Сухопътен транспорт
Топ 50
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Топ 50
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
не
Събиране, пречистване и доставяне на води
Топ 25
Туристическа агентска и операторска дейност
Топ 50
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Топ 50
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
Топ 50
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Топ 50
Хотелиерство
Топ 50
Хуманно здравеопазване
Топ 50
Юридически и счетоводни дейности
Топ 50

Общо класации: 72*
Старт: 2018-08
--------------------------------------------------------------------------------------------------
* Изследването може да бъде поръчано самостоятелно във формат на  електронна таблица MS Excell - office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.