Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


23 юни 2018 г.

Business analytics - Top ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria ed.II by CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Бизнеса на Топ системните интегратори на ERP, CRM и BI софтуер в България - за пазарните позиции, ключовите компании, за проблемите, рисковете и прогнозите
Колко голям и важен е бизнеса на водещите Топ30 от общо над 100 системни интегратори, внедряващи ERP, CRM и BI за конкурентноспособността на бизнеса в България, говори факта, че те държат между 70 - 75 % от всички инсталации на тези системи в страната през годините и между 80 - 85% от приходите в сегмента.

А това са инсталации и поддръжка на бизнес софтуер в компании с десетки милиарди приходи и стотици хиляди работни места, създаващи по-голямата част от БВП на България и първи на фронта на дигитализация и конкурентноспособност на бизнеса в страната.

Пет години назад, през близката 2012 година 30-те най-големи ERP, CRM, BI системни интегратори са генерирали продажби за 55.5 милиона лева. 46.7 милиона лева или 84 % са били техните приходи от услуги. Броя на специалистите, на трудов договор в Топ-30 през същата година достига едва 685, а разходите за персонал -  18.8 милиона лева или 34% от оперативните приходи. А медианата на възнаграждението е 26.1 К лева брутно годишно или 2,175 лева месечно.

Най-големите рискове, който носи бизнеса на системните интегратори в сегмента са свързани основно с два проблема - неравномерния и труден за прогнозиране пазар и цената на труда, която през 2017 година бележи най-високия ръст за последните 6 години. Друг финансов риск, който не е за подценяване е ръста на вземанията и задълженията, който застрашително нараства през последните 3 години.

Бизнеса и резултатите обаче през последните пет години се промениха много драматично.

Какво наистина се случи в този сектор със системна интеграция през 2017 и какви са прогнозите за 2018?

Кои компании увеличиха продажбите най-много и завзеха допълнителен пазарен дял? Кои дават най-високи възнаграждения? При кои бизнеса потъна? Кои са с най-големи екипи и къде персонала се увеличи най-много? Кои изпуснаха вземанията и задълженията над медианните стойности за сегмента и кои и как се справиха с тези ключови KPI?

За втора поредна година независимата изследователска агенция CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. предлага пазарно аналитично изследване за водещите Топ-30 ERP, CRM, BI системни интегратори в България:


"Business analytics - Top ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria ed.II by CBN Pannoff, Stoytcheff & Co." 


с актуални резултати за 2017 година и прогнози за 2018.

"Business analytics - Top ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria" е продукта, който е предназначен и дава най-добра представа за управлението, пазарния дял, какви са основните KPI, проблемите и прогнозите в този бизнес сегмент. Продукта е ексклузивен за България, разарботен е и се предлага единствено от независимата агенциия CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

За кого е предназначен 
Business analytics  - Top ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria?

GM, CEO, CIO, ICT market analysts, Salespersons, Business planning and marketing specialists, Investors, Risk management consultants and IT market consulting professionals.

С какво е полезен
Business analytics - Top ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria? 

Планиране и анализ на продажбите общо
Планиране и анализ на приходи от услуги
Оценка на пазарен дял
Анализ и оценка на пазара на услуги
Анализ и оценка на задълженията
Анализ и оценка на вземанията
Анализ и оценка на производителността
Анализ и оценка на заплащането на персонала.
Анализ на конкуренцията

Колко компании обхваща и каква представителност има 
Business analytics - Top ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria

Пазарното изследване обхваща 30 ERP, CRM, BI водещи системни интегратори в България.

Какво е съдържанието на 
Business analytics - Top ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria?

Indicators
Abbreviations
Пояснения
Volume Indicators (KVI)
KVI
Основни обемни показатели
1. Operating revenue
OPRVN
Приход от оперативна дейност
2. Operating profit
OPPFT
Оперативна печалба
3. Revenue from services
RVSRV
Приход от продажба на услуги
4. Wage costs
WGCST
Разходи за заплати (без осигуровки)
5. Receivables
RCBLS
Вземания общо в края на годината
6. Payables
PBLS
Задължения общо към края на годината
7. Employees
EMPL
Средно-списъчен брой служители
Performance Indicators (KPI)
KPI
Основни показатели за ефективност
1. Revenue per employee
RPEMP
Средногодишен приход на служител
2. Wages per employee
WPEMPL
Средногодишно заплащане на служител
3. Cost of wages / Operating revenue
CO/OR
Дял на разхода за заплати спрямо оперативния приход
4. Market share - operating revenue
MSOI
Пазарен дял на компанията от общите оперативни приходи
5. Market share - sale of services
MSSS
Пазарен дял на компанията от общите приходи от услуги
© 1991-2018. CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. - Independent B2B research and analyses company. Established 1991, Sofia, Bulgaria.
All rights reserved. Copying, multiplying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material are strictly prohibited.

Какъв период обхваща

Business analytics - Top ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria?

Пазарното изследване съдържа пълна и окончателна информация за всички водещи 30 интегратори за следните години: 2017, 2016, 2015, 2014 и 2013.

Относно общите резултати и KPI в изследването, освен за посочените години е включена и прогноза за 2018 година.

За авторите, опита, източниците на информация и клиентите

CBN - Pannoff, Stoyctheff & Co. са автори и изпълнители на проекта за седма поредна финансова година.

Източници на информация за ГФО за съответните години, както и данните от НОИ за осигурените на трудов договор служители.

Потребители на "Business analytics" продуктите на агецнията през годините са били системни интегратори, дистрибуторски компании, международни вендори с офиси и продажби в България.

Как да поръчате Business analytics - Top ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria ed. II by CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.:

Начин на плащане: банков превод
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
IBAN  BG60BPBI79401003270201
BIC BPBIBGSF
Стойност: 1,550 BGN
ДДС 20%: 310 BGN
Сума за плащане: 1,860 BGN (Хиляда и осемстотин и шестдесет лева)
Основание за плащане: Пазарно изследване за ERP, CRM, BI системни интегратори в България 2013-2017, 2018 (прогнози)
Формат: MS Excel
Език: Английски
Срок за получаване: 1 работен ден след получаване на превода
Начин на получаване: на посочена от купувача електронна поща

Какво купувате?

Пазарно изследване във формат MS Excel с данни по 12 показатели за ERP, CRM, BI системни интегратори в България за 2017, 2016, 2015, 2014 и 2013 години.

Обобщени и систематизирани данни по години - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 и 2018 (прогнози) за 7 обемни (KVI) показатели.

Обобщени и систематизирани данни по години - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 и 2018 (прогнози) за 5 KPI.

За поръчка, информация и справки:
office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.