Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


12 март 2018 г.

Пазара на ИТ продукти в дистрибутор – дилърските канали в България: XXIII годишно национално независимо изследване


"IT Wholesalers – Dealers’ channels market survey Bulgaria 2018 (Annual edition, Year XXIII)" е единственото независимо годишно национално пазарно изследване на продажбите на ИТ продукти в дистрибутор-дилърските канали в България.

Изследването се провежда всяка година от 1995 до сега - 23 последователни години от независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. и като винаги досега се е финансирало със собствени средства на агенцията.


"IT Wholesalers – Dealers’ channels market survey Bulgaria 2018 (Annual edition, Year XXIII)" е единственото независимо пазарно изследване в България, което дава реална представа и оценка как се развива пазара, конкуренцията и прогнозите в ИТ дистрибутор-дилърските канали.

"IT Wholesalers – Dealers’ channels market survey Bulgaria 2018 (Annual edition, Year XXIII)" е разделено на три обособени части:

I. Рейтинг на марки на хардуер и софтуер, продавани на пазара в България

Целта на проучването в тази част, е изследване на продажбите на ИТ марките в България на компютърни устройства–настолни и мобилни компютри, сървъри, таблети, смартфони, периферия, компоненти и мрежи.


Най-продавана марка от дилърите - дава представа за реалните пазарни позиции на даден бренд.

Проучването изследва продажби в процентно съотношение в различни направления – HDD Int. / HDD Ext./ SSD, PC w/o OS vs. PC w OS.

В допълнителни въпроси проучването изследва и класира мнението на дилърите за ИТ дистрибуторите, от които те са направили най-големи поръчки на компютри, софтуер, периферия, консумативи, компоненти и мрежови продукти – общо 17 класации по продукти.

II. Рейтинг на дистрибуторските компании в страната

В тази секция се изследват и се класират вносители по мнения на дилърите, които са с най-добри цени, склад, програми за лоялност, кредитни линии, сервиз и към кого са направени най-големи поръчки чрез Интернет.


Допълнително дилърите дават мнение за дистрибутора, ползващ се с тяхното най-голямо доверие, както и дистрибутора, който според тях комплексно е най-добър вносител на ИТ в страната.

В тази част е изследвана и оценката на дилърите за най-добър мениджър продажби, който те са посочили и класирани персонално.

Важен момент в проучването е мнението на дилърите за пазарната позиция на дистрибутора – дали се подобрява, влошава или се запазва. В този аспект е търсена и оценката на участниците за основни продуктови линии на ИТ вносителите – одобрение или неодобрение като цяло.

III. Дилърския бизнес

През 2018 година за осми път в историята на проекта изследвахме мнението на дилърите за техният бизнес и продажби. Първият въпрос на който потърсихме отговор, бе свързан какво място заемат в продажбите им 13-те основни ИТ продуктови линии – от мобилни компютри до облачни услуги, вторият въпрос – какъв е ръста, който прогнозират за всяка една основна ИТ продуктова линия през 2018/17.


Третият въпрос, който се отнася до бизнеса на дилърите, беше какъв е процента на продажбите към частни клиенти, бизнес клиенти и администрация. На четвърто място изследвахме оценката на дилърите за обема на сивия пазар в сектора. Петата изследвана тема е, какъв е % на продажби към крайни клиенти през Интернет магазини.

Към отговорите на тези въпроси в тази част добавихме и отговорите свързани с % на поръчките на дилърите чрез Интернет към вносителите. В тази част е и оценката на дилърите за най-сериозните проблеми във взаимоотношенията им с дистрибуторските компании в България.

Нов момент в проучването през 2018 година е изследване на въпроса кой е най-предпочитания дистрибутор и марка за участие на търгове в осем отделни продуктови линии.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Агенцията предлага изследването "IT Wholesalers – Dealers’ channels market survey Bulgaria 2018 (Annual edition, Year XXIII)" в два варианта:

1. Резултатите за 2017 в сравнение с 2016 и прогноза за 2018 година във формат MS PPT, оформени като пазарна презентация (59 слайда);
2. Резултатите за 2017 в сравнение с 2016 и прогноза за 2018 година във формат MS PPT, оформени като пазарна презентация (59 слайда) заедно с данни (7 файла) от изследването по години от 2004 година във формат MS Excel.

Данните от изследването за последните близо 15 години дават уникалната възможност да се анализира и проследи развитието и позициите на най-важните и определящи ИТ продукти, марки и дистрибутори в България за целия период и да се направят изводи, оценка и прогнози за бъдещето на ИТ пазара в страната.

За допълнителна информация, цени и пръчка моля пишете ни на електронната ни поща: office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.