Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


27 февруари 2017 г.

Пазара на BI софтуер в България: 16 години и стотици компании във висшия пилотаж на бизнес анализа


Ако ERP системите може да ги сравним а бакалавърска степен, CRM надграждането до магистърска, то BI софтуера можем без съмнение да го определим като достигане на PhD степен в анализа и управлението на бизнеса.

XXIV-то годишно пазарно изследване на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. сред над 100 компании от малкия, средния и едрия бизнес в България показва, че BI софтуер е внедрен във фирми с общи оперативни приходи от 19.8 милиарда лева. Оперативната им печалба е 799.4 милиона лева (а ако изключим резултата на една държавна фирма- ще надхвърли 1 милиард). Компаниите в страната с внедрен BI от посечените групи са постигнали среден оперативен марж от 7.7 %, докато медианата за бизнеса в България е 5.3 %.

13 международни и 5 български BI системи са внедрени за 16-годишния период на развитие на този пазарен сегмент в страната.

38 интегратори общо са внедрили BI софтуер в клиенти от 16 индустрии (от още 19 в страната), като проектите в първите три индустрии държат 74 % от пазара.

Важно е да отбележим, че за разлика от ERP и CRM софтуера, при BI системите най-голямата потребителска група е едрия бизнес в България с медиана на дълготрайните активи от 255 млн. лв. – далеч над средното за страната – 145 млн. лв., което ясно показва че потенциала за внедряване на BI софтуер в тази група остава много висок.

Прогнозите на агенцията за 2017 и 2018 година са, че интереса на бизнес клиенти в България към внедряване на BI софтуер ще се засили и ще надхвърли резултатите от 2015 и 2016 година.

София, 2017-02-27
Източник: CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
За пазарното изследване:Информация за съдържанието на изследването на CRM пазара в България може да намерите в блога на агенцията на адрес:

http://blog.cbn-bulgaria.com/2017/02/erp-crm-bi-cbn-pannoff-stoytcheff-co.html

Цена* на всички изследвания на пазара на бизнес софтуер, завършени през 2017 от агенцията може да намерите на адрес:

http://blog.cbn-bulgaria.com/2017/02/erp-7.html

* При поръчка на повече от две изследвания агенцията предвижда намаление на публикуваните цени. За повече информация:

office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.