Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


15 ноември 2016 г.

Десетте най-големи компании в България: Неспециализирана търговия на едро (бизнес с над милиард лева годишен приход)

България 2015
Неспециализирана търговия на едро
Големи, средни и малки компании в бизнеса: 176
Оперативен приход общо на компаниите: 3 924 666 хил. лв.

Десетте най-големи по оперативен приход (лева x 1000)

Компания
Нас. място
Основен
Бизнес
Приход
2015
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
гр. София
Неспециализирана търговия на едро
789 700
АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ ООД
гр. София
Неспециализирана търговия на едро
350 900
ГЕОТРЕЙДИНГ АД
гр. София
Неспециализирана търговия на едро
190 269
АРМИТРАНС ООД
гр. София
Неспециализирана търговия на едро
145 762
ПИК-КО АД
с. Казичене
Неспециализирана търговия на едро
144 198
ДОРЕКО КОМЕРС ЕООД
гр. Пловдив
Неспециализирана търговия на едро
107 692
БЪЛГАРСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ИНЖЕНЕРЕНГ И МЕНИДЖМЪНТ АД
гр. София
Неспециализирана търговия на едро
89 505
КИНТЕКС ЕАД
гр. София
Неспециализирана търговия на едро
86 489
АКСОН БЪЛГАРИЯ ООД
гр. София
Неспециализирана търговия на едро
76 395
АМПЕРЕЛ ООД
гр. София
Неспециализирана търговия на едро
75 892

---------------------------------------------------------------------------------------------

Пълния формат на базата съдържа следните 34 информационни полета за всяка включена компания:

1. Булстат
2. Име на компания
3. Област
4. Седалище
5. Индустрия
6. Индустриален сектор
7. Основен бизнес
8. Оперативен приход 2015
9. Оперативен приход 2014
10. Ръст 2015/14 в %
11. Ръст 2015/14 в лева
12. Оперативна печалба 2015
13. Оперативна печалба 2014
14. Ръст 2015/14 в %
15. Ръст 2015/14 в лева
16. Дълготрайни Материални Активи 2015
17. Дълготрайни Материални Активи 2014
18. Ръст 2015/14 в %
19. Ръст 2015/14 в лева
20. Разход за персонал 2015
21. Разход за персонал 2014
22. Ръст 2015/14 в %
23. Вземания 2015
24. Вземания 2014
25. Ръст 2015/14 в %
25. Задължения 2015
26. Задължения 2014
27. Ръст 2015/14 в %
28. Кредити 2015
29. Кредити 2014
30. Ръст 2015/14 в %
31. Ръст 2015/14 в лева
32. Оперативен марж 2015
33. Оперативен марж 2014
34. Ръст 2015/14 в %

=========================================================
Уважаеми клиенти,
може да поръчате базата с големисредни и малки предприятия в България:

"Неспециализирана търговия на едро

чрез банков превод:

Банка: Юробанк България ЕАД
Адрес: София, пл. България 1
BIC: BPBIBGSF
Сметка: BG60 – BPBI – 7940 – 1003 – 2702 – 01
СД Компютърни Бизнес Мрежи - Панов, Стойчев и С-ие, София
Сума: 360.00  /Триста и шестдесет/ лева, с ДДС
Основание: Покупка на база данни по образец

Изпратете копие от платежното на електоринната ни поща:
office@cbn-bulgaria.com, като в subject на писмото посочете името на поръчаната база.

До два работни дни след преовда ще изпратим базата, заедно с оригинална данъчна фактура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.