Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


14 ноември 2016 г.

Десетте най-големи компании в България: Производство на електрическа енергия (бизнес с над милиард лева годишен приход)

България 2015
Производство на електрическа енергия
Големи, средни и малки компании в бизнеса: 57
Оперативен приход общо на компаниите: 3 666 597 хил. лв.

Десетте най-големи по оперативен приход (лева x 1000)

Компания
Нас. място
Основен
Бизнес
Приход
2015
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
гр. Козлодуй
Производство на електрическа енергия
861 192
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
с. Ковачево
Производство на електрическа енергия
651 340
ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД
гр. Гълъбово
Производство на електрическа енергия
608 613
КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД
с. Медникарово
Производство на електрическа енергия
559 663
ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ ЕАД
с. Големо село
Производство на електрическа енергия
158 216
БРИКЕЛ ЕАД
гр. Гълъбово
Производство на електрическа енергия
87 257
ЕВН ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД
гр. Пловдив
Производство на електрическа енергия
75 348
ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД
с. Свети Никола
Производство на електрическа енергия
65 501
ТЕЦ МАРИЦА 3 АД
гр. Димитровград
Производство на електрическа енергия
33 461
ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК I СЪРВИСИЗ ЕООД
гр. Гълъбово
Производство на електрическа енергия
32 627

---------------------------------------------------------------------------------------------

Пълния формат на базата съдържа следните 34 информационни полета за всяка включена компания:

1. Булстат
2. Име на компания
3. Област
4. Седалище
5. Индустрия
6. Индустриален сектор
7. Основен бизнес
8. Оперативен приход 2015
9. Оперативен приход 2014
10. Ръст 2015/14 в %
11. Ръст 2015/14 в лева
12. Оперативна печалба 2015
13. Оперативна печалба 2014
14. Ръст 2015/14 в %
15. Ръст 2015/14 в лева
16. Дълготрайни Материални Активи 2015
17. Дълготрайни Материални Активи 2014
18. Ръст 2015/14 в %
19. Ръст 2015/14 в лева
20. Разход за персонал 2015
21. Разход за персонал 2014
22. Ръст 2015/14 в %
23. Вземания 2015
24. Вземания 2014
25. Ръст 2015/14 в %
25. Задължения 2015
26. Задължения 2014
27. Ръст 2015/14 в %
28. Кредити 2015
29. Кредити 2014
30. Ръст 2015/14 в %
31. Ръст 2015/14 в лева
32. Оперативен марж 2015
33. Оперативен марж 2014
34. Ръст 2015/14 в %

=========================================================
Уважаеми клиенти,
може да поръчате базата с големисредни и малки предприятия в България:

"Производство на електрическа енергия

чрез банков превод:

Банка: Юробанк България ЕАД
Адрес: София, пл. България 1
BIC: BPBIBGSF
Сметка: BG60 – BPBI – 7940 – 1003 – 2702 – 01
СД Компютърни Бизнес Мрежи - Панов, Стойчев и С-ие, София
Сума: 480.00  /Четиристотин и осемдесет/ лева, с ДДС
Основание: Покупка на база данни по образец

Изпратете копие от платежното на електоринната ни поща:
office@cbn-bulgaria.com, като в subject на писмото посочете името на поръчаната база.

До два работни дни след преовда ще изпратим базата, заедно с оригинална данъчна фактура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.