Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


12 октомври 2016 г.

ERP бизнеса в България: основни факти и фигури за последните 20 години, прогноза за 2016 / ERP business in Bulgaria: basic facts and figures for the last 20 years, the forecast for 2016


До няколко дни, абонатите на платената част на блога ще разполагат с една основна част от резултатите от XX-то годишно пазарно изследване на пазара на ERP системи в България:

“ICT markets Bulgaria 1996-2016: ERP, CRM and BI solutions. Ed. XX by CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.” – 22,000 records since 1996"

Резултатите са оформени и се представят във формата на слайдове на английски език за директна презентация.


Ето темите, за които са включени резултати за ERP пазара в България:


1/9 Колко са проектите за внедряване на ERP системи за последните 20 години, за 2015 и 2016 (прогноза) ? Колко са ERP вендорите и интеграторите в България? / How are the projects for implementation of ERP systems for the past 20 years, 2015 and 2016 (forecast)? How many ERP vendors and integrators in Bulgaria?

2/9 Кои са трите най-силни години (от последните 20) за ERP бизнеса в България ? / Which are the three best years (the last 20) an ERP business in Bulgaria?

3/9 Кои са петте индустрии в България с най-много ERP проекти за последните 20 години? / Which are the five industries in Bulgaria with most ERP project for the last 20 years?

4/9 Кои са Топ 5 вендори на ERP системи в България с най-голям общ пазарен дял за последните 20 години и колко е той за всеки един ? / Which are the Top 5 Vendors of ERP systems in Bulgaria with the largest market share for the last 20 years and what it is for each one?

5/9 Кои са Топ 3 вендорите на ERP системи с най-голям пазарен дял в едрия бизнес в България за последните 20 години и колко е той за всеки един? Which are the Top 3 Vendors of ERP systems in the Large accounts in Bulgaria for the past 20 years and how it is for everyone?

6/9 Кои са Топ 3 вендорите на ERP системи с най-голям пазарен дял в средния бизнес в България за последните 20 години и колко е той за всеки един? Which are the Top 3 Vendors of ERP systems in the medium business in Bulgaria for the past 20 years and how it is for everyone?

7/9 Кои са Топ-5 ERP интеграторите в България с най-много внедрявания за последните 20 години и какъв е техния пазарен дял? Which are the Top 5 ERP integrators in Bulgaria with the most projects for the past 20 years and what is their market share?

8/9 Какво е насищането с ERP системи в едрия, средния, малкия, дребния бизнес и държавната администрация към края на 2016 година? / What is the penetration of ERP systems in large, medium, small, micro business and public administration at the end of 2016?

9/9 Какъв е потенциала от клиенти в 5-те индустрии - най-големи клиенти на ERP системи в България? / What is the potential of clients in 5 industries - the largest customers of ERP systems in Bulgaria?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.