Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


4 април 2016 г.

Топ-25 компании в България в производството на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия, класирани по приход / Top-25 companies in Bulgaria in the manufacture of bread and fresh pastries, ranked by revenue

Кратко въведение

Бизнес
Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия


Едър бизнес
1

Среден бизнес
5

Малък бизнес
26

Общо малки, средни и големи предприятия в сегмента
32

Приходи сумарно (хиляди лева)
464 713

Топ_25 приходи (хиляди лева)
434 202

Топ_25 пазарен дял
93,4%
място
Топ 25 компании (оперативен приход '2014)
област
приход
печалба
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25
©1991-2016 CBN Pannoff & Stoytcheff & Co. Sofia, Bulgaria


Източник: "CBN2015_Large,Medium and Small enterprises in Bulgaria"

----------------------------------------------------------------
Уважаеми Госпожи и Господа,

Статията е част от платеното съдържание в блога.

Абонамент за ползване на платеното съдържание може да закупите за шест или дванадесет месеца.

Информацията в платената част на блога е предназначена за анализпланиране и прогнозиране на бизнес процеси. Поддържа се от CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. - независима агенция, основана 1991 г. с над 200 клиенти от България, Азия, Европа и САЩ.

В информационния блог на CBN ще намирате периодична (по тримесечия и годишно) обобщена информация и анализи в цифрифакти и имена относно пазарите и компаниите от Технологичната индустрия в България. В блога се публикува и анализира и изключително важна информация за икономиката и ключовите индустрии за страната от независим източник.

Допълнително с описание на платеното съдържание в блога, може да се запознаете тук.

График за излизане на продуктите през годината, от които идва пазарната и бизнес информация, може да свалите от тук.


Ако вече сте абонат на блога, моля кликнете ТУК,
за да ползвате бизнес информацията


Ако желаете достъп до платеното съдържание на блога, за цена и абонамент, очакваме да се свържете с нас на:

e-Mail:office@cbn-bulgaria.com
Бисер Панов+359 887 213069
Людмил Стойчев+359 887 208069

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.