Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


23 януари 2016 г.

Класации на на Топ компаниите от 40 водещи бизнеса в България - най-добрия инструмент за професионалистите в маркетинг и бизнес анализа

40 класации на водещи бизнеси в България от вида "Топ_50" по оперативни приходи за 2014 година от 4,104 компании от малкия, средния и едрия бизнес в България с общи приходи от 95.1 млрд. лв. ще бъдат изготвени и публикувани в блога на CBN. 

Агенцията има опит и изготвя професионални бизнес класации от 1992 година.

Двадесет и шест от класациите ще са от типа Топ_50,  13 - от типа Топ_25 а една ще бъде Топ_100.Кои са бизнесите в България, за които ще бъдат подготвени класации?


Ето кратък списъка на бизнесите, за които ще може да получите информация за водещите 50 или 25 компании в страната:Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
Неспециализирана търговия на едро
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки
Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
Специализирана търговия на едро с други хранителни стоки
Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
Строителство на жилищни и нежилищни сгради
Товарен автомобилен транспорт
Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Отглеждане на зърнени и бобови растения и маслодайни семена
Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура
Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки
Дейност на болници
Търговия на едро с напитки
Търговия на едро с др. машини и оборудване със стоп. предназначение, некласифицирана другаде и части за тях
Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
Хотели и подобни места за настаняване
Търговия на едро с месо и месни продукти
Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия
Производство на електрическа енергия
Организиране на хазартни игри
Търговия на едро с тютюневи изделия
Производство на горно облекло, без работно
Производство на мляко и млечни продукти (без сладолед)
Търговия на едро с отпадъци и скрап
Търговия на едро с метали и руди
Търговия на едро с химични вещества и продукти
Други спомагателни дейности в транспорта
Туроператорска дейност
Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици
Производство на месни продукти (без готови  ястия)
Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци (без готови  ястия)
Търговия с електрическа енергия
Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки
Печатане на други издания и печатни продукти
Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия
Дейност на рекламни агенции
Частна охранителна дейност (без използване на т-ски системи за сигурност)
Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили
Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника
Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване


Какви информационни полета ще съдържат класациите ?


Всички класации ще съдържат следните информационни полета: 1. Място, 2. Име на класираната компания, 3. Област, 4. Оперативен приход и 5. Оперативна печалба.

Класациите ще съдържат следните информационни полета:


място
Топ 50 компании (оперативен приход '2014)
област
приход
печалба

В началото на всяка класация ще включим обща информация за броя на малките, средни и големи предприятия за бизнеса и общите им оперативни приходи (вижте таблицата по-надолу в материала).За маркетинг специалисти - с какво са полезни и необходими класациите ?Селекцията на водещите компании от 40 основни високо-конкуриращи се бизнеси в България осигурява разпознаване и възможност за таргетиране на едни от най-платежоспособните клиентски групи за B2B директен маркетинг в България. 

Общата информация, включена от нас за всеки бизнес дава възможност за оценка на потенциалния брой на клиентите в съответния сегмент - малки, средни и големи предприятия.


За бизнес анализ


Класациите дават уникалната възможност за анализ на съответния бизнес сегмент - приходи, печалба, респективно оперативен марж

Класацията дава възможност за анализ и оценка на пазарните позиции на всяка включена в класациите компания и сравнение с показателите на основни конкуренти. Срок на публикация на класациите


Класациите ще бъдат публикувани в блога на агенцията през следващите три календарни месеци.

Достъп


Общата информация за всеки разглеждан бизнес ще бъде отворена и достъпна за всички, които следят блога. Общата информацията ще съдържа следните полета:

Бизнес
Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти*


Едър бизнес
21

Среден бизнес
54

Малък бизнес
150

Общо малки, средни и големи предприятия в сегмента
225

Приходи сумарно (хиляди лева)
13,445,291

Топ_50 приходи (хиляди лева)
11,542,594

Топ_50 пазарен дял
85.8%
* Показаните данни са действителни.

Абонамент за отворената част на блога може да разгледате тук

Класациите ще бъдат достъпни за абонатите на платената част на блога. Как да се абонирате за платенето съдържание може да разгледате в секцията в блога ни, озаглавена: "Абонамент"

Агенцията е подготвяла класациите в разстояние на година, а източник на данните са публичните годишни отчети на компаниите. За класификация на бизнеса сме разучили и използвали бенчмарка на Eurostat - Nace. Rev.2


Информационен продукт: http://www.cbn-bulgaria.com/vip_business/vip_business_eng.htm

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.
All rignths rezerved.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.