Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


21 януари 2016 г.

Ключови индикатори на бизнеса в България по сектори (19/82): Производство на химични продукти / Manufacture of chemicals and chemical products - основни факти

Българският бизнес в цифри и факти - Производство на химични продукти

/ Bulgarian business in facts and figures - Manufacture of chemicals and chemical products

Показатели: / Indicators:
2014
2013
Дял в България
/ Share, % 2014
Ръст / Trend
% y / y
Фирми с оперативен приход >0
/ Number of firms >0
Оперативен приход
/ Operative incomes – BGN K
Печалба (загуба)
/ Profit (loss) – BGN K
Дълготрайни материални активи (ДМА)
/ Fixed assets – BGN K
Разход за персонал
/ Staff cost – BGN K
Вземания
/ Receivables – BGN K
Задължения
/ Payables – BGN K
Задължения към финансови предприятия
/ Receivables to Finance Enterprises – BGN K
Оперативен марж
/ Operating margin


-

Задължени към финансовите предприятия % ДМА
/ RFE % Fixed assets


-

Разходи за персонала % Оперативен приход
/ Staff cots % Operative incomes


-


2015-1991, CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co., www.CBN-Bulgaria.com, blog.CBN-Bulgaria.com


Уважаеми Госпожи и Господа,

Статията е част от платеното съдържание в блога.

Абонамент за ползване на платеното съдържание може да закупите за шест или дванадесет месеца.

Информацията в платената част на блога е предназначена за анализ, планиране и прогнозиране на бизнес процеси. Поддържа се от CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. - независима агенция, основана 1991 г. с над 200 клиенти от България, Азия, Европа и САЩ.

В информационния блог на CBN ще намирате периодична (по тримесечия и годишно) обобщена информация и анализи в цифри, факти и имена относно пазарите и компаниите от Технологичната индустрия в България. В блога се публикува и анализира и изключително важна информация за икономиката и ключовите индустрии за страната от независим източник.

Допълнително с описание на платеното съдържание в блога, може да се запознаете тук.

График за излизане на продуктите през годината, от които идва пазарната и бизнес информация, може да свалите от тук.


Ако вече сте абонат на блога, моля кликнете ТУК,
за да ползвате бизнес информацията


Ако желаете достъп до платеното съдържание на блога, за цена и абонамент, очакваме да се свържете с нас на:

e-Mail:office@cbn-bulgaria.com
Бисер Панов+359 887 213069
Людмил Стойчев+359 887 208069

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.