Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


1 февруари 2016 г.

Търговия на дребно с фармацевтични продукти в България: Топ-50 компании по приход / Retail sale of pharmaceutical products in Bulgaria: Top-50 companies by revenue

Кратко въведение

Бизнес
Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки


Едър бизнес
0

Среден бизнес
1

Малък бизнес
121

Общо малки, средни и големи предприятия в сегмента
122

Приходи сумарно (хиляди лева)
782,402

Топ_50 приходи (хиляди лева)
427,150

Топ_50 пазарен дял
54.6%
място
Топ 50 компании (оперативен приход '2014)
област
приход
печалба

Източник: "CBN2015_Large,Medium and Small enterprises in Bulgaria"

----------------------------------------------------------------
Уважаеми Госпожи и Господа,

Статията е част от платеното съдържание в блога.

Абонамент за ползване на платеното съдържание може да закупите за шест или дванадесет месеца.

Информацията в платената част на блога е предназначена за анализпланиране и прогнозиране на бизнес процеси. Поддържа се от CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. - независима агенция, основана 1991 г. с над 200 клиенти от България, Азия, Европа и САЩ.

В информационния блог на CBN ще намирате периодична (по тримесечия и годишно) обобщена информация и анализи в цифрифакти и имена относно пазарите и компаниите от Технологичната индустрия в България. В блога се публикува и анализира и изключително важна информация за икономиката и ключовите индустрии за страната от независим източник.

Допълнително с описание на платеното съдържание в блога, може да се запознаете тук.

График за излизане на продуктите през годината, от които идва пазарната и бизнес информация, може да свалите от тук.


Ако вече сте абонат на блога, моля кликнете ТУК,
за да ползвате бизнес информацията


Ако желаете достъп до платеното съдържание на блога, за цена и абонамент, очакваме да се свържете с нас на:

e-Mail:office@cbn-bulgaria.com
Бисер Панов+359 887 213069
Людмил Стойчев+359 887 208069

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.