Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


8 декември 2015 г.

Големият бизнес в България: индустриално разпределние - 18 индустрии


ИНДУСТРИАЛНО  РАЗПРЕДЕЛНИЕ: 18 индустрии
Брой фирми
Приход (BGN, mn)
България
ГБ, дял %
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Преработваща промишленост
Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и газообразни горива
Създаване и разпространение информация и творчески продукти; далекосъобщения
Транспорт, складиране и пощи
Строителство
Добивна промишленост
Култура, спорт и развлечения
Професионални дейности и научни изследвания
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти
Доставяне на води; канализационни услуги, управление отпадъци и възстановяване
Хуманно здравеопазване и социална работа
Административни и спомагателни дейности
Други дейности
Образование
Селско, горско и рибно стопанство
Хотелиерство и ресторантьорство

Източник: 
CBNTOP7500_ALL_Small, Medium and Large enterprises in Bulgaria by Op. Income

С по-подробно описание на продукта, ако желаете може да се запознаете в кратък материал в нашия блог на адрес: 

Уважаеми Госпожи и Господа,

Данните от изследването са  част от платеното съдържание в блога.

Абонамент за ползване на платеното съдържание може да закупите за шест или дванадесет месеца.

Информацията в платената част на блога е предназначена за анализпланиране и прогнозиране на бизнес процеси. Поддържа се от CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. - независима агенция, основана 1991 г. с над 200 клиенти от България, Азия, Европа и САЩ.

В информационния блог на CBN ще намирате периодична (по тримесечия и годишно) обобщена информация и анализи в цифрифакти и имена относно пазарите и компаниите от Технологичната индустрия в България. В блога се публикува и анализира и изключително важна информация за икономиката и ключовите индустрии за страната от независим източник.

Допълнително с описание на платеното съдържание в блога, може да се запознаете тук.

График за излизане на продуктите през годината, от които идва пазарната и бизнес информация, може да свалите от тук.


Ако вече сте абонат на блога, моля кликнете ТУК,
за да ползвате бизнес информацията


Ако желаете достъп до платеното съдържание на блога, за цена и абонамент, очакваме да се свържете с нас на:

e-Mail:office@cbn-bulgaria.com
Бисер Панов+359 887 213069
Людмил Стойчев+359 887 208069

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.