Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


25 февруари 2023 г.

Бизнеса в България: бази данни с факти и прогнози / Business in Bulgaria: facts & prognosis

Бизнеса в България: бази данни с факти и прогнози / 
Business in Bulgaria: facts & prognosis

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

В подкерпа на оперативния мениджмънт при бизнес планиране и маркетинг стратегия, независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. предлага ексклузивно на клиентите на агенцията ново изследване (изходящ оборот 354.5 млрд. лв. €181.2 млрд.) - три бази данни с резултати: 

Бизнеса в България по сектори: факти и прогнози

Business in Bulgarian by sectors: facts & prognosis

Как се развива икономиката на България по сектори? 

Кои сектори са успешни в икономиката на страната?

Сравнете с вашите резултати и бизнес планове.

Промишлено производство: 27 сектори  


 Услуги: 24 сектори


Търговия: 18 сектори и подсекториЗа запознаване с реалната пазарна картина и дял във всеки един от анализираните сектори, възможност за сравнение с резултатите от бизнеса и бизнес планове, за всеки един сектор сме включили:  

1. Регистрираните компании. Колко са в сектора и какъв е техния дял спрямо целия бизнес в България?

2. Оперативен приход. Какъв е общия приход за сектора в България и с какъв е дял от приходите на целия бизнес в страната?

3. Индексите на оборотите. Какви са те за всеки анализиран сектор за 2022 година? Какви са първите прогнози за оборотите по сектори за тази сложна 2023 година?

4. Оперативния марж. Какъв е за всеки сектор за последните пет години – минимален, максимален и среден? Кои са най-рентабилните сектори?

5. Оперативна печалба Каква е общата печалба на сектора в България и с какъв дял е от печалбата на целия бизнес в страната?

6. Разходи за персонал. Какъв процент от приходите са за разходи за персонал за сектора в България?  Кои сектори в България дават най-голям процент от приходите си за възнаграждения и кои най-малък?

 

Само за търговските сектори:

7. Брутен марж [gross margin] Какъв е брутния марж на всеки един от 18-те търговски сектори и подсектори в изследването за последните пет налични фискални години? 

Всички наименования в базите са на български и на английски език.
Ако желаете образец на изследването и цена може да направите запитване в свободен текст на електронната ни поща: office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.