Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


7 декември 2022 г.

ICT Industry Observer Bulgaria 2023 by CBN Pannoff, Stoytcheff, ed. VI


През 2023 година ИКТ индустрията в България ще навърши 32 години. 
Още от първата година независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. събира и анализира данни за развитието й.

В настоящия шести изследователски проект на агенцията са включени резултати за 18 направления в развитието на ИКТ индустрията в България за периода 2017-2021 – окончателни,  2022-очаквани и 2023 – прогнозни.

В 13 от тях резултатите са ексклузивни за страната и за тях не съществуват данни от други изследователски проекти и анализи.

В подготовката на изследването агенцията е обработила и анализирала 360 милиона записа за шест години. Независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. остана единствената агенция, която събира и разполага с исторически данни, следи и анализира ИКТ индустрията в България. 

Данните в изследването по теми:

1. Брой ИКТ компании
2. Оперативни приходи
3. Оперативна печалба
4. Брой заети в ИКТ индустрията
5. Едрия, малкия и среден и микро бзинеси в ИКТ индустрията
6. Възнагражденията в ИКТ
7. Приходи от ИКТ услуги 
8. Приходи от телеком услуги - глас, данни и видео
9. Продажби в България на ИКТ хардуер
10. Държавни разходи за електорнно управление и дигитализация
11. Съотншение по сектори: софтеур, хардуер и телекомуникации
12. ИКТ индустрията като дял спрямо БВП
13. ИКТ индустрията: дял спрямо целия бизнес в България - приходи, печалба, заети, разход за заплати, внесени осигуровки
14. Топ10 държави с инвеститори в ИКТ индустрията в България
15. ИКТ индустрията в София-град
16. ИКТ индустрията в Пловдивска област
17. ИКТ индустрията във Варненска област
18. Образованието на заетите в софтуерния сектор в България

Ето съдържанието на включените теми и слайдове в изследването:
Изследването може да бъде поръчано от агенцията със запитване за цена в свободен текст, subject: "ICT Industry Observer Bulgaria 2023" на:

office@cbn-bulgaria.com


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.