Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


17 май 2022 г.

Digital Society Observer '2022: Bulgaria & EU27 in facts and figures by CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co., ed. VII

Седма актуализирана редакция на единственото за България изследване:

"Digital Society Observer 2022: Bulgaria & EU28 in facts and figures, 
by CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., ed. VII"

съдържащ
о систематизирана информация за нивата на дигитализация на гражданите и бизнеса в България, сравнени със средните стойности на EU27 по най-важните параметри е завършено от независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. и е достъпно за клиентите на агенцията.

"Digital Society Observer 2022: Bulgaria 
& EU28 in facts and figures" съдържа данни за 21 важни направления за дигитализацията на обществото и бизнеса в България с данни за последните шест календарни години 2016 - 2021 плюс прогноза за 2022, оформени като PPT слайдове.

Какво е съдържанието на изследването?

Първата тема съдържа данни за БВП, БВП на човек от населението и броя на жителите на страната по години.

Втората тема съдържа информация за общия брой на фирмите в България, броя, ръста и дела на предприятията с 9+ служители, общия брой на работещите в нефинансовия сектор, броя ръста и дела на заетите в компании с над 9 служители по години.

Третото обобщено изследване (НОВА ТЕМА!) включва данни за дела на ICT индустрията в БВП на България по сравними данни с ЕС27 на Eurostat.

Четвъртото обобщено изследване (НОВА ТЕМА!) включва данни за разходите за R&D в ICT индустрията спрямо целия бизнес в България и класирането на страната в ЕС27 по този показател.

Петото обобщено изследване (НОВА ТЕМА! ЕКСКЛУЗИВНО) включва данни за ИТ разходите (хардуер, софтуер и ИТ услуги) на правителствата и държавните организации в страната по търгове и сключени договори по ЗОП.


Дигитализацията в България: частни лица

Следват 8 теми, съдържащи данни за нивата на дигитализация на гражданите в България, а именно:

1- достъп до Интернет [BGR vs. EU27]
2- брой SIM карти & проникване на мобилни услуги [BGR]
3- абонати на платена телевизия & проникване на платена телевизия [BGR]
4- достъп до Интернет с преносими компютри [BGR vs. EU27]
5- достъп до Интернет през мобилни телефони [BGR vs. EU27]
6- електронна търговия [BGR vs. EU27]
7- облачни услуги [BGR vs. EU27]
8- електронно управление [BGR vs. EU27]

Дигитализацията в България: Бизнес
[предприятия с минимум 9 служители]

Следват 13 теми, съдържащи данни за нивата на дигитализация на бизнеса в България, а именно:

1 - достъп до Интернет [BGR vs. EU27]
2 - достъп до Интернет - широколентов фиксиран и мобилен [BGR vs. EU27]
3 - служители, използващи компютър с достъп до www [BGR vs. EU27]
4 - служители, използващи компютър- малък среден бизнес [BGR vs. EU27]
5 - служители, използващи компютър - едър бизнес [BGR vs. EU27]
6 - предприятия със собствен сайт [BGR vs. EU27]
7 - предприятия, използващи софтуер от типа на ERP [BGR vs. EU27]
8 - предприятия, използващи софтуер от типа на CRM [BGR vs. EU27]
9 - предприятия, използващи облачни услуги [BGR vs. EU27]
10 - предприятия, използващи анализ на големи данни [BGR vs. EU27]
11 - електронна търговия - поръчки [BGR vs. EU27]
12 - електронна търговия - продажби [BGR vs. EU27]
13 - електронна търговия - стойност [BGR vs. EU27]

В последната тема - 14 (слайд) са показани данните за нивото на дигитализация на бизнеса в абсолютни стойности.

За какъв период са данните?

Данните са годишни, обхващат период от шест изминали години от 2016 до 2021 и прогнози на агенцията за 2022.

За кого е предназначено изследването?

Изследването основно е предназначено за мениджмънта и маркетинга на ICT компании, обществени организации и анализатори от банки и инвестиционни фондове.

С какво е полезно изследването?

Единствено за България, "Digital Society Observer '2022 - Bulgaria & EU27" съдържа систематизирана по години реална информация за нивата на дигитализация на частните лица и бизнеса в страната в проценти и абсолютни стойности..

Изследването е предназначено за анализ и планиране на всички дейности, свързани с навлизане на ICT технологиите в България.

Кое е новото в изследването?

Добавихме данни за дела на ICT индустрията в БВП на България по данни на Eurostat, като сравнихме с останалите страни от ЕС27 и къде се класира страната по този показател.

Второ, пак по данни на Eurostat, добавихме слайд за R&D разходите в ICT индустрията като % от общите R&D разходи на бизнеса в България. За първи път имаме и класиране на страната в ЕС27 по този показател.

Третото ново изследване, включено за първи път в "Digital Society Observer '2022: Bulgaria & EU27 in facts and figures, ed. VII" са данни за ИТ разходите (хардуер, софтуер и ИТ услуги) на правителствата и държавните организации в България по ЗОП за псоледните шест години.


Съдъражние на "Digital Society Observer '2022: Bulgaria & EU27, ed. VII":
Как може да поръчате изследването?

Изпратете ни запитване на office@cbn-bulgaria.com или на телефони:
+359887213069 Б. Панов
+359887208069 Л. Стойчев

Ние ще върнем пълен образец с включените данни и цена на изследването. 

До два работни дни след превода ще разполагате с "Digital Society Observer '2022: Bulgaria & EU27 in facts and figures, ed. VII".

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.