Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


22 март 2022 г.

Услугите в България: 2021 & 2022 (прогнози)

24 сектори от услугите – индекси на оборотите за 2021 (предварителни данни) и 2022 (прогнози)

Годишен доклад на независимата агенция за пазарни изследвания и бизнес анализи CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.


Съдържание

I. БВП на България 2021 & 2022.
II. Накратко за големината и дела на услугите в бизнеса в България.
III. Кои са 10-те най-големи сектори на услугите в България?
IV. Кои от наблюдаваните 24 сектора на услугите преминаха най-успешно 2021 и кои се затрудниха?
V. Кои от наблюдаваните 24 сектора в услугите очакваме да са успешни и кои да бъдат засегнати през 2022?
VI. Индекси на обороти за 24 сектори в услугите в България 2021& 2022

Сектори от услугите, разгледжани в доклада:


Строителство на сгради

Строителство на съоръжения

Сухопътен транспорт

Воден транспорт

Въздушен транспорт

Складиране на товари, спомагателни дейности в транспорта

Пощенски и куриерски дейности

Хотелиерство

Ресторантьорство

Издателска дейност

Производство на филми, ТВ предавания и музика

Радио- и телевизионна дейност

Далекосъобщения

Дейности в областта на информационните технологии

Информационни услуги

Юридически и счетоводни дейности

Архитектурни и инженерни дейности; изпитвания и анализи

Рекламна дейност и проучване на пазари

Други професионални дейности

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

Туристическа агентска и операторска дейност

Дейности по охрана и разследване

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

Административни офис дейности и друго обслужванеПърво издание за годината, второ издание - октомври 2022.

Информация за поръчка и цена:
office@cbn-bulgaria,com

София,
2022-03
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.