Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


10 януари 2022 г.

База данни [580,000+ записа] с компании и организации: Субсидии за заетост в България 2020 - 2022 (Популярно: "Мярката 60/40")

В началото на задаващата се икономическа криза през март 2020 вследствие на пандемията C19, правителството на страната обяви кризисна програма - за подпомагане на работодателите в страната чрез субсидиране на работни места, добила популярност като "Мярката 60/40"

Впоследствие допълнена с още няколко постановления - вижте до момента кои са те:Защо база данни със субсидирани компании?

Изграждане на обща база данни със субсидираните компании и организации дава най-добра фактологична и измерима престава за състоянието на икономиката на страната и отделните компании в две основни направления: 

1. Кои и в какво съотношение са най-засегнатите индустрии, техните сектори и сегменти в страната ?

2. Кои са компаниите и организациите в засегнатите индустрии, които са преценили, че със сигурност ще продължават да работят в условията на икономическа криза, подпомогнати от субсидии.

3. Как са засегнати индустриите и компаниите по области и населени места?

4. Как са засегнати големите компании, малкия и средния бизнес,

За какъв период от време са данните?
Включените резултати са за всички месеци от старта на програмите за субсидиране през март 2020. Базата се попълва ежемесечно с нови данни. Общата картина за компаниите в България е с данни за 2020 - последна налична година.

Какво включва изследването?

Базата към 2022-04 включва приблизително няколко стотин хиляди информационни записи за приблизително 14,000 компании и организации в България, показани в следните  полета:

Име / ЕИК / Област / Нас. Място / Индустрия / Сектор / Сегмент /Персонал 2020 / Приход 2020 / Сума в лева / Траншове /Раб. Места (субсидирани)

Вижте образец на полетата с реални данни:
Базата се поддържа във формат MS Excel.

Каква статистика сме подготвили?

Статистика (по отделно за 2020, 2021, 2022 и общо) за субсидираните работни места по индустрии - всичките 18 в България:  Статистика (по отделно за 2020, 2021, 2022 и общо) за субсидираните работни места по сектори - за 78 сектора в България:  
Защо да инвестирате в базата ?

С базата и нейните няколко стотин хиляди информационни записи имате видимост върху отражението на кризата в страната във всичките 18 индустрии, 78 сектори и над 350 отделни бизнеса за всяка подпомогната компания.

Базата осигурява аналитична информация относно степента и дълбочина на засегнатите от кризата индустрии, както и за компаниите от засегнатите индустрии, които продължават работа в условията на криза и рецесия.

На кого и какво е полезна?

Базата е изключителен аналитичен инструмент в полза на кредитния и застрахователен бизнес, консултантски компании и инвеститори които търсят актуална и достоверна информация за анализ на развитието на икономиката, индустриите и фирмите в България от независим източник с опит в работа с данни. 

Базата осигурява също и ценна систематизирана аналитична информация в полза на компаниите, които работят в засегнатите индустрии, сектори и сегменти.

Какви актуализации предвиждаме?

Предвиждаме нови актуализации на всеки три месеца. Те включват обявените компании и организации с данни за изплатени субсидии към изминалото предходно тримесечие.

Какви източници на информация ползваме?

Основни източници на информация са НОИ и ТР. Поради огромния обем (над 780,000 еднократни записи към 2022-03) и много недостигащи в публичните регистри данни, в попълването на базата сме използвали Интернет сайтове на компаниите и организациите, както и оценки на агенцията.

Каква е разликата с включените данни в регистъра на НОИ?

В публичните данни на НОИ са показани едва 4 от 12-те информационни полета в базата, изградена и поддържана от агенцията. Останалите (приблизително 400,000 еднократни записи) са попълнени от източници на агенцията. 

Обобщените данни за всеки работодател, индустрия и сектор са показани по години - 2020, 2021, 2022 и общо. 

Това дава допълнителни възможности за анализ по години, области, населени места, индустрии, сектори, бизнеси, служители, приходи на компаниите. 

Цялата методология, обработка и визуализация (около шест месеца работа) на данните са авторски.

Как да поръчате?

Изпратете Вашето запитване на office@cbn-bulgaria.com. 

Ние ще Ви върнем цена и условия на сделката.

За нас


CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. е независима агенция с близо 30 годишен опит в създаване и поддържане на бизнес бази данни. 

Повече за нас: http://blog.cbn-bulgaria.com/p/cbn.html

София,
2022-05Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.