Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


17 юни 2020 г.

Business software (ERP, CRM, BI) integrators in Bulgaria – turnover 2019: a tough yearДанни, базирани на изследване на резултатите на 75% от респондентите – интегратори на бизнес софтуер (ERP, CRM, BI) в България доказват прогнозите на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. (http://blog.cbn-bulgaria.com/2020/05/erp-market-observer-bulgaria-1996-2020f.html), че продажбите в сегмента на софтуер за управление и анализи са били малко изненадващо по-трудни през 2019 година.

Най-засегнати, като че ли ще се окажат някои български вендори на бизнес софтуер, а изключително сериозна и интересна е конкуренцията за надмощие на двете големи екосистеми в сегмента на бизнес софтуер в страната – SAP и на Microsoft – всяка една представена с по над 10 ключови участника внедряващи системи за управление в почти всички вертикали на икономиката на страната.

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., единствената агенция изследваща този пазарен сегмент (най-пряко ангажиран с дигитализацията на бизнес процесите) вече 27 години припомня, че според резултатите от изследването продажбите на компаниите надхвърлиха 100 милиона лв. още преди три години.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.