Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


16 април 2020 г.

Пазара на ИТ продукти в България: XXV годишно национално независимо изследване (Дистрибутор-Дилърските канали)


"IT Wholesalers – Dealers’ channels market survey Bulgaria 2020 (Annual edition, Year XXV)", единствено за България независимо пазарно проучване, което изследва и дава представа и оценка за рейтинга на най-продаваните марки, конкуренцията между ИТ дистрибуторите, бизнеса на ИТ дилърите и прогнози в дистрибутор-дилърските канали, оценяван на над €200+m.

Резултатите са оформени и показани под формата на презентация на английски език в общо 59 информационни слайда, включващи данни за 2019 (сравнени с данни от изследването от 2018) и прогнози за 2020 година.

Изследването се провежда всяка година от 1995 до сега - 25 последователни години от по технология и методология на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. и както винаги досега се финансира със собствени средства.

Предназначението на изследването е да даде представа и оценка за пазарните позиции и изменение им на най-продаваните хардуерните и софтуерни марки, удовлетворението на дилърите от политиките на дистрибуторите и да посочи посоките и проблемите в бизнеса на дилърите в България.

Описание на изследването и образец на включените данни

"IT Wholesalers - Dealers'channels market survey 2020"
by CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., XXV annual edition 

Заглавния слайд:


Целевата група на изследването:Обща статистика от изследването:Статистика за броя на посочените от респондентите най-продавани марки в България по продуктови линии и години:
Статистика за броя на посочените дистрибутори в страната, от които дилърите са направели най-големи поръчки през годината по съответната продуктова линия:
IT Wholesalers – Dealers’ channels market survey Bulgaria 2020 е разделено на три обособени части:

I. Рейтинг на най-продаваните марки на хардуер и софтуер на пазара в България, дистрибутори с най-големи поръчки:

Целта на проучването в тази част, е изследване на продажбите на най-продаваните ИТ марки в България на компютърни устройства–настолни и мобилни компютри, сървъри, таблети, смартфони, периферия, компоненти мрежи, операционни системи и антивирусен софтуер.

Най-продавана марка от дилърите - дава представа за реалните пазарни позиции на даден бренд.

Проучването изследва продажби в процентно съотношение в различни направления – PC w/o OS vs. PC w OS.

В допълнителни въпроси проучването изследва и класира мнението на дилърите за ИТ дистрибуторите, от които те са направили най-големи поръчки на компютри, софтуер, периферия, консумативи, компоненти и мрежови продукти – общо 17 класации по продукти.

Съдържание на част първа:Образец на включени данни: класация за най-продавани марки & дистрибутори с най-големи поръчки - примера е за пазара на сървъри и преносими компютри:


Образец на визуализиране на резултати за продаваните PC със/без OS:
II. Рейтинг на дистрибуторските компании в страната

В тази секция са изследвани и класирани вносители по мнения на дилърите, които са с най-добри цени, склад, програми за лоялност, кредитни линии, сервиз и към кого са направени най-големи поръчки чрез Интернет.

Допълнително дилърите дават мнение за дистрибутора, ползващ се с тяхното най-голямо доверие, както и дистрибутора, който според тях комплексно е най-добър вносител на ИТ в страната.

В тази част е изследвана и оценката на дилърите за най-добър мениджър продажби, който те са посочили и класирани персонално.

Важен момент в проучването е мнението на дилърите за пазарната позиция на дистрибутора – дали се подобрява, влошава или се запазва.

В този аспект е търсена и оценката на участниците за основни продуктови линии на ИТ вносителите – одобрение или неодобрение като цяло.

Съдържание на втора част на изследването:Образец на визуализиране на резултати за дистрибутор с най-ниски цени:Образец на визуализиране на данни за подобряване или влошаване на пазарните позиции на търговците на едро на ИТ в страната:Образец на визуализиране на резултати на одборение на продуктови линии по дистрибуторски компании - в случая сървъри и смартфони:Образец на показване на резултатите за брой на посочени най-добри търговци по дистрибутори и класация на Топ-10 от тях:Образец на визуализация на класация за най-добре дистрибутирана марка по оценка на дилърите за 2019:
III. Дилърския бизнес

През 2020 година за десети път в историята на проекта изследвахме мнението на дилърите за техния бизнес и продажби.

Първият въпрос на който търсихме отговор е кои са най-важните продукти и какъв дял в продажбите им заема всяка една от 13-те основни ИТ продуктови линии – от мобилни компютри до облачни услуги, вторият въпрос – какъв е ръста, който прогнозират за всяка една основна ИТ продуктова линия през 2020/19. Важно е да отбележим, че анкеата е завършена преди въвеждане на извънредното положение в страната.

Третият въпрос, който се отнася до бизнеса на дилърите, беше какъв е процента на продажбите към частни клиенти, бизнес клиенти и администрация.

На четвърто място изследвахме оценката на дилърите за обема на сивия пазар в сектора.

Петата изследвана тема е, какъв е % на продажби към крайни клиенти през Интернет магазини.

В тази част е и въпроса свързан с оценката на дилърите за най-сериозните проблеми във взаимоотношенията им с дистрибуторските компании в България.

За трета поредна година през 2020 година включихме и изследване на въпроса кой е най-предпочитания дистрибутор и марка за участие на търгове в осем отделни продуктови линии.

Съдържание на трета част на изследването:Образец на визуализация на резултати - класация на най-важните 13 продуктови линии за бизнеса на дилърите:Образец на визуализация на резултати - клиентски групи - частни, бизнес, администрация и дял в продажбите на дилърите:Образец на визуализация на класации на най-предпочитаните за участие на търгове в страната 2019 от дилърите - дистрибутор/ марка:
Ако желаете информация за цена на изследването и как да го поръчате, може да се свържете с нас на:

office@cbn-bulgaria.com или на
тел. +359887208069. Л. Стойчев; +
359887213069. Б. Панов;

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.