Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


28 декември 2019 г.

Най-бързо растящи компании (инвеститори, 3 години) в България - новия ни B2B проект - база данни


На фона на намаляващите инвестиции в страната през последните години, ние открихме над 2,100 компании, които не само че не са намалили инвестициите, но и през всяка една от 3-те последни фискални години са увеличавали активите си в България.

"Bulgaria - fastest growing companies (investors, 3 years growth) - b2b data base by CBN Pannoff, Stoyctheff & Co."

Как направихме селекцията на респондентите в базата?
От активните близо 400,000 компании в България, ние отделихме 20-те хиляди с годишен приход над $1m. От тези 20,000 направихме изключителната селекция на 2,138 най-бързо растящи инвеститори.

С какво е уникална базата?
Селекцията е уникална с това, че всички участници в базата са инвестирали като са увеличили дълготрайните си материални активи в България през всяка една от последните три фискални години. За колегите занимаващи се с бизнес анализ и маркетинг имената на компаниите категорично ще говорят за силата и сериозността на бизнеса, който правят в страната и начина по който се развиват.

Какви информационни полета съдържа базата?

I част (Селекция) съдържа: Име, ЕИК, Област, Населено място, Индустрия, Сектор, Сегмент;
II част (Комуникация) съдържа: WEB & Emails (където са налични)
III част (Анализ) съдържа: Приходи, Персонал, Печалба, ДМА за последните три налични фисклани години 2016, 2017 и 2018.

Bulgaria - fastest growing companies (investors, 3 years growth) - b2b data base
ИНФОРМАЦИОННИ ПОЛЕТА


i.  ЧАСТ (СЕЛЕКЦИЯ)
Брой уникални записи
% на запълване
Компании с имена
2 138
100%
ЕИК
2 138
100%
Области
2 138
100%
Населени места
2 138
100%
Индустрии
2 138
100%
Сектори
2 138
100%
Сегменти
2 138
100%
Ii.  ЧАСТ (КОМУНИКАЦИЯ)
Брой уникални записи
% на запълване
WEB
361
17%
Emails
1 431
67%
iIi.  ЧАСТ (АНАЛИТИЧНА)
Брой уникални записи
% на запълване (2018 Г.)
Приходи (оперативни)
2 138
100%
Персонал (средно-списъчен)
2 136
99%
Печалба (оперативна)
2 138
100%
Дълготрайни Материални Активи
2 138
100%© 1991-2019. CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. - Independent B2B research and analyses company. Established 1991, Sofia, Bulgaria.
All rights reserved. Copying, multiplying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material are strictly prohibited.

До какъв дял от бизнеса в България достигате с базата*?
За силата на компаниите в базата говорят фактите, че само с 0,6% от общия брой на действащите в България фирми Вие ще достигнете до 16.2% от печалбата, 13.1 % от приходите, 9.2% от персонала и 12.6% от ДМА на целия бизнес в страната:

Общ дял на респондентите % България
Data Base
Дял България (~)
Малки компании
862
11,3%
Средни компании
251
16,2%
Големи компании
67
19,2%Приходи (оперативни)
40 795 606
13,1%
Персонал (средно-списъчен)
216 655
9,2%
Печалба (оперативна)
2 974 500
16,2%
Дълготрайни Материални Активи
16 267 374
12,6%* Данните са 2018 година.

Но най-важно е, че ще разполагате с b2b база с компании, които изключително ефективни, с дългосрочни намерения и всяка година увеличават присъствието си в България.

За кого е предназначена базата?
Базата е проектирана и е предназначена основно да се използва от компании от търговската индустрия, строителството, транспорт, складиране и пощи, хотелиерството, информационни и комуникационни технологии, финансови и застрахователни дейности, операции с недвижими имоти, професионални (основно рекламни) и административни дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и развлечения.

С какво е полезна и за какво може да се използва базата?
Основните ползи от базата са две - анализ на бизнеса в България и  Email marketing кампании. В комбинация с възможностите на LinkedIn и Facebook ефективността за Вашия бизнес на базата нараства многократно (при закупуване на базата бихме могли да предложим някои наши решения в тази връзка).

Съобразени ли са електронните пощи в базата с GDPR и проверени ли са в регистъра на КЗП?
Да - доколкото имаме експертиза по темата. В базата няма лична информация, Ръководство за оформяне на бази данни в съответствие с GDPR регулациите може да намерите в блога на агенцията: http://blog.cbn-bulgaria.com/2018/05/gdpr-b2b-b2b.html

Колко време е инвестирано в изграждането и актуализация на базата?
Общото време инвестирано и проектиране, изграждане и попълване на базата е приблизително 5 месеца.

Колко време може да използвате ефективно базата?
Относно комуникационната част за 12 месеца базата губи около 20% от актуалността си, а за 24 месеца - около 40-45%. Това показва нашата практика за страната. Т.е. 1 година без нова актуализация е нормално време за ефективно използване. Относно селекцията и аналитичната част - данните са безсрочни, защото се отнасят за съответната година.

Може ли, как и кога да получите следващи актуализации на базата?
Да, възможно е при сключване на договор с нас за актуализация (ще Ви предоставим примерен образец при запитване). Актуализацията е еднократна за всяка календарна година.

Има ли съществени разлики с други предлагани B2B бази за България?
Селекцията и организацията на информацията в базата нямат аналог на пазара в страната до момента, т.е. Вие ще притежавате уникална b2b база данни.

За бизнеса в България и ефективността на директния email marketing
В България са активни близо 400,000 предприятия от 18 индустрии, 82 сектори и над 600 сегменти. Правилно подготвените информационни и маркетингови кампании с подходящи респонденти, в съчетания със социалните мрежи са категорично и абсолютно най - силния инструмент за достигане до Вашите потенциални клиенти.

За цената на базата
От 28 години на пазара на b2b бази данни, CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. предлага едно от най-добрите съотношения цена/ефективност. Между €0.15 - 0.25 на респондент е цената за тази база с уникална бизнес селекция, която никой не предлага до момента.

За CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.
Независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. работи и има експертиза в областта на изграждане на B2B бази данни от самото си създаване преди 28 години. Фокусни клиенти за базите на агенцията са компании от областта на ИТ, енергетиката, финансовата, производствената и търговска и автомобилна индустрии. В последните години доразвихме експертизата ни в разработване на селекции, базирани на ключови KPI, Европейския бизнес класификатор, GDPR регулациите и проверка в регистрите на Комисия за Защита на Потребителите (КЗП). Ние сме и една от малкото агенции, които освен B2B бази данни следим, анализираме и предлагаме и маркоикномически бизнес обзори:
http://blog.cbn-bulgaria.com/2018/07/business-observer-bulgaria-2018-7-17.html
Това са активи на агенцията, които работят в името на успеха и по-голяма ефективност на клиентите ни.


За оферта за поръчка на базата:
Базата може да поръчате на office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.