Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


28 октомври 2019 г.

B2B бази данни за България: 4,000 от най-ефективния едър, среден и малък бизнес - нова специална селекция за анализ и успешен маркетинг от CBN-Pannoff, Stoytcheff

Защо предлагаме именно тази база данни за B2B маркетинг сега?
По наше мнение базирано на 10-годишно наблюдение и анализиране на бизнеса в страната, това са едни от най-бързо, гъвкаво и успешно развиващите се компании в България, било то инвеститори, глобални марки или успешно стартиращи фирми.Как направихме селекцията на компаниите в базата?
Селекцията е направена от над 20,000 компании в страната с приходи над $1m на базата на един от най-важните за бизнеса KPI - оперативен марж.

Как определяме критерия за най-ефективна компания?
3 последователни години компанията, включена в селекцията да е на печалба. Във всяка една от тези години оперативния марж да е равен или по-висок от 3.0%

Защо 4000?
3909. Толкова се получи броя на компаниите с годишен приход над $1.0 m, в България, отговарящи на критерия ни за ефективност и за които имаме достъп до обявени и валидни за кореспонденция електронни пощи, съвместими с GDPR и проверени в регистъра на КЗП.

С каква цел и предназначение може да използвате базата?
Базата е предназначена за три основни цели: първо - за Email маркетинг - най-силния канал за информационна политика и спечелване на нови клиенти, второ - при организиране на конференции, семинари, road-show, трето - за запознаване с реалните систематизирани резултати на фирмите, анализ и профилиране на бизнес клиенти по индустрии, сектори, сегменти и региони.

За предлагане на кои продукти и услуги може успешно да използвате базата?
Всички продукти и услуги, които успешния бизнес използва за решаване на задачи и проблеми. От електро и топлинна енергия, до офис площи, консумативи, хранителни продукти и техника, от транспорт, реклама и технологии, до всички стандартни и бутикови услуги, консултантски услуги, услуги за свободни време и почивка.

Съобразени ли са електроните пощи с GDPR регулациите на ЕС?
Да - доколкото имаме експертиза по темата. В базата няма лична информация, Ръководство за оформяне на бази данни в съответствие с GDPR регулациите може да намерите в блога на агенцията: http://blog.cbn-bulgaria.com/2018/05/gdpr-b2b-b2b.html

Проверени ли са електроните пощи в регистъра на КЗП?
Да, всички електронни пощи в базата са проверени към края на октомври в регистъра на КЗП за отказ от получаване на нежелани търговски съобщения. От базата са премахнати общо над 400 електронни пощи.

От колко части се състои базата?
Базата се състои и се предлага в две отделни части - комуникационна (9 информационни полета) и аналитична (5 информационни полета).

Описание на информационните полета или в какво инвестирате

I Комуникационна част: Основно предназначена за Email marketing - общ, вертикален - по индустрии, сектори и сегменти и регионален по области и населени места.

1. Имена на компании: 3,909 имена на компании на кирилица с главни и малки букви. Подходящи за оформяне на стилна кореспонденция.
2. ЕИК: 3,909 актуални БУЛСТАТ-и. Подходяща информация за допълнително търсене на данни за респонденти в ТР.
3. Области: базата съдържа респонденти от всички 28 области в страната - подходящо е за покани за Road-Show -та, както и за регионален маркетинг и бизнес анализ.
4. Населени места: В 554 населени места в България са регистрирани репсондентите в селекцията.
5. Индустрии: Респондентите в базата са от всичките 18 индустрии, представени в икономиката на страната.
6. Сектори: компании от 77 активни икономически сектори в страната от общо 82 попадат в селекцията. Подходящ критерии за вертикален маркетинг по сектори.
7. Сегменти (краен бизнес): 392 бизнеса са представени с водещи компании в базата. Подходящ критерии за прецизен вертикален маркетинг по отделни бизнеси.
8. WEB: 1,066 Интернет страници на клиенти. Подходяща информация за запознаване с профила и бизнес фокуса на потенциални клиенти.
9. Emails: 3,909 електронни пощи са налични за email marketing - най-силният електронен информационен канал за продажби в страната!

Bulgaria B2B database- 4000 from the Most Efficient Large and SME, rel. 2019
ИНФОРМАЦИОННИ ПОЛЕТА
I. КОМУНИКАЦИОННА ЧАСТ
Брой уникални записи
% на запълване
1. Имена на компании общо
3,909
100%
2. ЕИК
3,909
100%
3. Области
28
100%
4. Населени места
554
100%
5. Индустрии
18
100%
6. Сектори
77
100%
7. Сегменти
392
100%
8. WEB
1,066
27%
9. Emails
3,909
100%
II. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ: три фискални години 2016 - 2018
2018 г.
10. Приходи (оперативни)
3,909
100%
11. Персонал (средно-списъчен)
3,876
99%
12. Печалба (оперативна)
3,909
100%
13. Оперативен марж
3,909
100%
14. Дълготрайни Материални Активи
3,908
100%

II. Аналитична част - съдържа данни за три последователни фискални години 2016, 2017 и 2018.

1. Приходи, 
2. Персонал, 
3. Печалба, 
4. Оперативен марж, 
5. Дълготрайни Материални Активи

3,909 респонденти с над 58,000 резултати за запознаване, анализ и дефиниране на потенциала на настоящи и бъдещи Ваши клиенти. За период от три последователни години - 2016, 2017 и 2018.

Аналитичната част на базата позволява да направите профил и на съществуваща Ви база с клиенти и да потърсите нови, на тази основа.

До какъв дял от бизнеса в България имате достъп с базата?
Друга уникална характеристика на базата е, че само с малко под 4,000 компании или под 1% от всички регистрирани в България, имате пряк комуникационен и аналитичен достъп до 18.6 % от приходите, 12,8 % от персонала, 19.1 % от дълготрайните материални активи и заблажете - до цели 41.5 % от печалбите на бизнеса в страната!

Визитка на базата:

Общ дял на респондентите % България
Data Base
България
Дял България (~)
Малки компании
1,707
7,610
22.4%
Средни компании
342
1,551
22.1%
Големи компании
87
349
24.9%
Приходи (оперативни)
57,745,558
311,022,681
18.6%
Персонал (средно-списъчен)
301,151
2,354,495
12.8%
Печалба (оперативна)
7,619,495
18,344,091
41.5%
Оперативен марж (median)
15.5%
5.6%
276.8%
Дълготрайни Материални Активи
24,600,994
129,039,738
19.1%


Колко време е инвестирано в изграждането и актуализация на базата?
Общото време инвестирано и проектиране, изграждане и попълване на базата е приблизително 5 месеца.

Колко време може да използвате ефективно базата?
Относно комуникационната част за 12 месеца базата губи около 20% от актуалността си, а за 24 месеца - около 40-45%. Това показва нашата практика за страната. Т.е. 1 година без нова актуализация е нормално време за ефективно използване. Относно аналитичната - данните са безсрочни, защото се отнасят за съответната година.

Може ли, как и кога да получите следващи актуализации на базата?
Да, възможно е при сключване на договор с нас за актуализация (ще Ви предоставим примерен образец при запитване). Актуализацията е еднократна за всяка календарна година.

Има ли съществени разлики с други предлагани B2B бази за България?
Да, има две съществени разлики. На първо място, това е единствената обявена B2B база в страната, изградена по ключов KPI за ефективност, а не само по обемни показатели (приход, персонал, печалба, ДМА и т.н.). Второ, базата е допълнена със стотици електронни пощи на респонденти, търсени индивидуално в разстояние на повече от шест месеца.

Как да организирате и проведете Email marketing кампания?
За сложния, деликатен и трудоемък процес на email marketing може да се запознаете ако желаете в нашия обучителен курс:

"БИЗНЕС КУРС: „ДИРЕКТЕН B2B МЕЙЛИНГ, ОТКРИВАНЕ НА КЛИЕНТИ С УСПЕШЕН БИЗНЕС, ВРЪЗКА СЪС СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И ЦЯЛОСТНА ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА НА КОМПАНИЯТА“ http://blog.cbn-bulgaria.com/2019/05/b2b.html

Курса е 3-часов с презентация. Може да го заявите и да бъде проведен на място във Вашия офис пред избрани от Вас служители.

Каква е цената на базата?
Стремили сме се цената да е абсолютно конкурентна и съобразена с най-високата ефективност на съотношението price/performance. Надяваме се също, това да е и една от приятните изненади за Вас!

Как може да поръчате базата?
Може да направите запитване за оферта на
office@cbn-bulgaria.com или на marketing@cbn-bulgaria.com.
До 24 часа след превода ще получите базата на указаната от Вас електронна поща.

Защо претендираме за Вашето доверие ?
Независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. работи и има експертиза в областта на изграждане на B2B бази данни от самото си създаване преди 28 години. Фокусни клиенти за базите на агенцията са компании от областта на ИТ, енергетиката, финансовата, производствената и търговска и автомобилна индустрии. В последните години доразвихме експертизата ни в разработване на селекции, базирани на ключови KPI, Европейския бизнес класификатор, GDPR регулациите и проверка в регистрите на Комисия за Защита на Потребителите (КЗП). Ние сме и една от малкото агенции, които освен B2B бази данни следим, анализираме и предлагаме и маркоикномически бизнес обзори:
http://blog.cbn-bulgaria.com/2018/07/business-observer-bulgaria-2018-7-17.html
Това са активи на агенцията, които работят в името на успеха и по-голяма ефективност на клиентите ни.

----------------------------------------------------------------------------------------
(c) 1991 - 2019 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. All rights reserved.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.