Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


18 август 2019 г.

Digital Society Observer '2019 - Bulgaria & EU28 in facts and figures, by CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co., ed. IV

Излезе 4-тата актуализирана редакция на единственото за България изследване:

"Digital Society Observer 2019 - Bulgaria & EU28 in facts and figures, 
by CBN Pannoff, Stoytcheff, ed. IV"

даващо реалната картина на нивата на дигитализация на гражданите и бизнеса в България, сравнени с медианните стойности на EU28 по някои от най-важните параметри.

Какво е съдържанието на изследването?

Първата тема (слайд) съдържа данни за БВП, броя на населнието, броя на изследваните предприятия (9+ наети) и общия брой на служителите в тях по години.

Частни лица

Следват 8 теми (оформени като слайдове), съдържащи данни за нивата на дигитализация на гражданите в България, а именно:

1- достъп до Интернет [BGR vs. EU28]
2- брой SIM карти & проникване на мобилни услуги [BGR]
3- абонати на платена телевизия & проникване на платена телевизия [BGR]
4- достъп до Интернет с преносими компютри [BGR vs. EU28]
5- достъп до Интернет през мобилни телефони [BGR vs. EU28]
6- електронна търговия [BGR vs. EU28]
7- облачни услуги [BGR vs. EU28]
8- електронно управление [BGR vs. EU28]

Бизнес
[предприятия с с минимум 9 служители]

Следват 14 теми (оформени като слайдове), съдържащи данни за нивата на дигитализация на бизнеса в България, а именно:

1 - достъп до Интернет [BGR vs. EU28]
2 - достъп до Интернет - широколентов [BGR vs. EU28]
3 - достъп до Интернет - широколентов, мин. ск. 100 Mb/s+ [BGR vs. EU28]
4 - служители, използващи компютър [BGR vs. EU28]
5 - служители, използващи компютър- малък среден бизнес [BGR vs. EU28]
6 - служители, използващи компютър - едър бизнес [BGR vs. EU28]
7 - предприятия със собствен сайт [BGR vs. EU28]
8 - предприятия, използващи софтуер от типа на ERP [BGR vs. EU28]
9 - предприятия, използващи софтуер от типа на CRM [BGR vs. EU28]
10 - предприятия, използващи облачни услуги [BGR vs. EU28]
11 - предприятия, използващи анализ на големи данни [BGR vs. EU28]
12 - електронна търговия - поръчки [BGR vs. EU28]
13 - електронна търговия - продажби [BGR vs. EU28]
14 - електронна търговия - стойност [BGR vs. EU28]

В последната тема - 15 (слайд) са изчислени данните за нивото на дигитализация на бизнеса в абсолютни стойности (вижте образеца).

За какъв период са данните?

Данните са годишни, обхващат период от 4 изминали години от 2015 до 2018 и 2 години прогнози на агенцията 2019 и 2020.

За кого е предназначено изследването?

Изследването е предназначено за мениджмънта и маркетинга на ICT компании, обществени организации и финансовия сектор.

С какво е полезно изследването?

Единствено за България, "Digital Society Observer '2019 - Bulgaria & EU28" дава реалната систематизирана по години и основни параметри за нивата на дигитализация на частните лица и бизнеса в страната.

Изследването е полезно при анализ и планиране на всички дейности, свързани с навлизане на ICT технологиите в България.

Как може да поръчате изследването?

Изпратете ни запитване в свободен текст на office@cbn-bulgaria.com.
Ние ще върнем цена и условия на заявка.
До 24 часа след превода ще разполагате с изследването.

Пълен образец на включените таблици и графики:

София,
2019-08-16

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.