Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


10 юни 2019 г.

Business analytics: Top 30 ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria by CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co., ed. III 2019

За трета поредна година независимата изследователска агенция CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. предлага пазарно аналитично изследване за водещите Топ 30 ERP, CRM, BI системни интегратори в България:


"Business analytics: Top 30 ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria by CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. ed. III, 2019"


с актуални резултати за 2018 година и прогнози за 2019.

"Business analytics: Top 30 ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria" е продукта, който е предназначен и дава най-добра представа за резултатите, пазарния дял, основните KPI и осигурява реална възможност за оценка на проблемите и прогнози в този бизнес сегмент.

Продукта е ексклузивен за България, разарботен е и се предлага единствено от независимата агенциия CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

За кого е предназначен 
"Business analytics: Top 30 ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria"?

GM, CEO, CIO, ICT market analysts, Salespersons, Business planning and marketing specialists, Investors, Risk management consultants and IT market consulting professionals.

С какво е полезен
"Business analytics - Top 30 ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria"? 

Планиране и анализ на продажбите общо
Планиране и анализ на приходи от услуги
Оценка на пазарен дял
Анализ и оценка на пазара на услуги
Анализ и оценка на задълженията
Анализ и оценка на вземанията
Анализ и оценка на производителността
Анализ и оценка на заплащането на персонала.
Анализ на конкуренцията

Колко компании обхваща и каква представителност има 
Business analytics: Top 30 ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria

Пазарното изследване обхваща 31 ERP, CRM, BI водещи системни интегратори (SI & ISV) в България.

Какво е съдържанието на 
Business analytics - Top ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria?

Indicators
Abbreviations
Пояснения
Volume Indicators (KVI)
KVI
Основни обемни показатели
1. Operating revenue
OPRVN
Приход от оперативна дейност
2. Operating profit
OPPFT
Оперативна печалба
3. Revenue from services
RVSRV
Приход от продажба на услуги
4. Wage costs
WGCST
Разходи за заплати (без осигуровки)
5. Receivables
RCBLS
Вземания общо в края на годината
6. Payables
PBLS
Задължения общо към края на годината
7. Employees
EMPL
Средно-списъчен брой служители
Performance Indicators (KPI)
KPI
Основни показатели за ефективност
1. Revenue per employee
RPEMP
Средногодишен приход на служител
2. Wages per employee
WPEMPL
Средногодишно заплащане на служител
3. Cost of wages / Operating revenue
CO/OR
Дял на разхода за заплати спрямо оперативния приход
4. Market share - operating revenue
MSOI
Пазарен дял на компанията от общите оперативни приходи
5. Market share - sale of services
MSSS
Пазарен дял на компанията от общите приходи от услуги
© 1991-2019. CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. - Independent B2B research and analyses company. Established 1991, Sofia, Bulgaria.
All rights reserved. Copying, multiplying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material are strictly prohibited.

Какъв период обхваща

Business analytics: Top 30 ERP, CRM and BI solution providers Bulgaria?

Пазарното изследване съдържа пълна и окончателна информация за водещите 31 интегратори за следните години: 2018, 2017, 2016, 2015 и 2014.

Относно общите резултати и KPI в изследването, освен за посочените години е включена и прогноза за 2019 година.

За авторите, опита, източниците на информация и клиентите

CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. са автори и изпълнители на проекта за трета поредна година.

Източници на информация за ГФО за съответните години, както и данните от НОИ за осигурените на трудов договор средносписъчен брой заети.

Потребители на "Business analytics" продуктите на агецнията през годините са системни интегратори, дистрибуторски компании, международни вендори с офиси и продажби в България.

Какво купувате?

Пазарно изследване във формат MS Excel с данни по 12 показатели за ERP, CRM, BI системни интегратори в България за 2018, 2017, 2016, 2015 и 2014 години.

Обобщени и систематизирани данни по години - 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 и 2019 (прогнози) за 7 обемни (KVI) показатели.

Обобщени и систематизирани данни по години - 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 и 2019 (прогнози) за 5 KPI.

За поръчка, информация и справки:
office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.