Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


24 юни 2019 г.

База данни с над 8,600 сключени договори по търгове за доставка на ИТ хардуер, услуги и софтуер по ЗОП за 19 годишен период в XIX-то издание на информационно аналитичния продукт "CBN201906_IT_Tenders_Bulgaria_2000 - 2018"

Какво представлява продукта?


За 19 поредна година (от 2000 до сега), търговете за доставка на ИТ хардуер, ИТ услуги и софтуер в България се следят и се регистрират в публичните държавни регистри а, независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. системно поддържа и обработва данните за ИТ търговете в страната.

След всяка календарна година, ние предлагаме в систематизиран вид на CEO, Sales managers, CIO, Marketing specialists, Business analysts пълна база данни и обработени аналитични графики с информация за ИТ търговете в България за предходните години и за сключените договори по ЗОП за доставка на ИТ.

Информационно-аналитичния продукт - база данни в MS Excel формат:

"CBN201906_IT_Tenders_Bulgaria_2000 - 2018_PPA_ed_XIX"

е разработван и актуализиран през всяка една от последните 19 години от 2000 до 2018.


С какво е полезен и за какво е предназначен продукта?


"CBN201906_IT_Tenders_Bulgaria_2000 - 2018_PPA_ed_XIX" е единственото в България национално-представително изследване за доставките на ИТ продукти и услуги чрез търгове по Закона За Обществените Поръчки.

Продукта е предназначен и е полезен за:

Системните ИТ интегратори, участващи или желаещи да участват на търгове за доставка на ИТ продукти и услуги: 
Продукта им дава възможност да се запознаят с всеки един възложител какви търгове организира през годините - обеми, честота, фаворити - основа за правилна оценка за подготовка и участие на търг в съответния възложител

Държавните и общински ведомства, възлагащи търгове за ИТ: 
Продукта осигурява информация за потенциалните изпълнители - къде и кога са печелели търгове за доставка на ИТ през годините, което предпазва в голяма степен от избор на случаен кандидат в сложен проект, който може да се провали, а е от регионално или национално значение.

Министерството на транспорта, ИТ и съобщенията (МТИТС):
Единствения продукт за България, по който може да се направи оценка колко пари, кой и за какво е инвестирал от държавните и общински ведомства за дигитализация и електронно управление в страната по години и ведомства от 2000 г. до сега. Продукта осигурява единствената възможност за България управляващите органи да разполагат със систематизирана информация за ИТ доставки по години - основата за формиране на национална политика за дигитализация и електронно управление.

Какво е съдържанието на продукта?


Продукта се поддържа в MS Excel формат и съдържа следните работни таблици:

I. Contractors total - база данни с над 8,600 сключени договори по ЗОП, съдържаща следните информационни полета:

1. Код на поръчката, 
2. Година, Тримесечие, 
3. Номер на договора, 
4. Дата на договора, 
5. Сектор, 
6. Възложител, 
7. Изпълнител, 
8. Град на изпълнителя, 
9. Вид, 
10. Предмет на договора, 
11. Обща стойност на договора - BGN, 
12. Обща стойност на договора - USD, 
13. Обща стойност на договора - EUR.

II. IT tenders stat: пълна систематизирана статистика по тримесечие и по години на обемите и броя на договорите, сключени по ЗОП за всичките 19 години 2000-2018.

III. Contractors stat: пълна статистика за всеки един (от над 300) възложител за всяка една година за обема и броя на сключените договори за ИТ по ЗОП.

IV. Contractors Top-25 (19 year period): Две класации на топ 25-те (от над 300) възложители: 1. С най-много на брой възложени договори за доставка на ИТ по ЗОП; 2. С най-много похарчени пари за ИТ по ЗОП за всички времена.

V. Contractors Top-10 (yearly from 2000 to 2018): Класации за всяка година на първите 10 възложители по брой и по обем на сключените договори за доставка на ИТ.

VI. Contractors vs. Executives stat: пълна статистика за всеки един възложител (общо над 300) - кои са изпълнителите поименно, които са печелили договори за възлагане по ЗОП за доставка на ИТ през всяка една от годините - бройки и пари.

VII. Executives stat: пълна статистика за всеки един (от над 1,000) изпълнител за всяка една година за обема и броя на сключените договори за доставка на ИТ по ЗОП.

VIII. Executives Top-25 (19 year period): Две класации на топ 25-те (от над 300) ИТ компании изпълнители: 1. С най-много на брой спечелени договори за доставка на ИТ по ЗОП; 2. С най-много спечелени пари за ИТ по ЗОП за всички времена.

IX. Executives Top-10 (yearly from 2000 to 2018): Класации за всяка година на първите 10 изпълнители по брой и по обем на сключените договори за доставка на ИТ.

X. Executives vs. Contractors stat: пълна статистика за всеки един изпълнител - в кои възложители поименно е печелил договори по ЗОП за доставка на ИТ през всяка една от годините - бойки и пари.

Как да поръчате "CBN201906_IT_Tenders_Bulgaria_2000 - 2018_PPA_ed_XIX"?


Изпратете ни запитване на електорнната ни поща:

office@cbn-bulgaria.com

а ние имаме ангажимента да Ви върнем обратна информация за цена и условия на поръчка. 

Продукта е наличен и може да бъде получен веднага след заплащане.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.