Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


17 май 2019 г.

BASSCOM - асоциацията на софтуерните компании в България възложи за VI-та поредна година на независимата агенция CBN - Pannoff, Stoytcheff Co. проучване и изготвяне на технически анализ на софтуерната индустрия в страната

BASSCOM (www.basscom.org), най-голямата национално представителната асоциация на водещи в България софтуерни компании, за VI-та поредна година възложи на единствената независима, специализирана в изследване на ИКТ агенция в страната с 28 годишна експертиза и история - CBN - Pannoff, Stoytcheff Co. проучване и изготвяне на технически анализ на софтуерната индустрия в България за 2018/17 и прогноза за 2019.


Анализа, базиран на изследване на бизнеса на работещи над четири хиляди софтуерни компании в България, съдържа цифри и факти за пет ключови обемни (Volume Indicators - VI) и показатели за ефективност (Performance Indicators - KPI) за развитието на софтуерния бизнес в България: 
  1. Оперативни приходи
  2. Работни места
  3. Оперативни печалби
  4. Приходи на зает
  5. Възнаграждения - месечни и годишни 
Анализът изследва в цифри и факти пазарния дял и позициите на софтуерния бизнес в икономиката на България в следните няколко направления:

  • Приходи: дял и динамика спрямо БВП на България
  • Възнаграждения: сравнение по обем и динамика спрямо тези в страната
  • Възнаграждения: сравнение по паритетна покупателна способност - САЩ & ЕС
  • Платени данъци общо в бюджета, генерирани данъци от едно работно място
  • Обем и ръст на експортно ориентирания пазар на софтуер

Повече информация за агенцията може да намерите тук:
http://blog.cbn-bulgaria.com/p/cbn.html

Завършени пазарни изследвания може да разгледате в детайли тук:
http://blog.cbn-bulgaria.com/p/blog-page_93.html

София,
2019-05-17

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.