Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


18 февруари 2019 г.

Business Intelligence (BI)* – ключът да управлявате бизнес информирано. В цифровата ера. Жизненоважно. Вижте защо?

Трябва да е точно и навременно. Понякога е и стряскащо. Много пъти от него зависи всичко в компанията.

Информираното бизнес решение. От него зависят приходи, печалба, заплати, инвестиции, вземания, задължения, кредити ... Живота, настоящето и бъдещето на компанията.

В помощ на хората, носещи отговорността да вземат управленски решения стоят две неща - адекватна информация и софтуерна система за обработката й. Последното се нарича Business Intelligence (BI).

Business Intelligence (BI) и бизнеса в България

Business Intelligence (BI) софтуерните системи набират скорост последното десетилетие. CBN** е единствената агенция, която изследва пазара на BI системи в България от самото му начало в недалечната 2001 година. Резултатите вече са окуражителни - за период от 18 години в страната са инсталирани и работят при клиенти 25 BI системи (stand alone или с BI функционалност).

Изключително активни в BI инвестиции (разбираемо) са предприятията от финансовата индустрия, но напоследък с пари по оперативните програми (ОПИК) BI системите навлизат мощно и в реалната икономика.

Да погледнем резултатите в реалната икономика

Те повишиха средно заплатите до 90% над медианата за страната. Те увеличиха общо заетите с над 3,000 позиции! Те увеличиха приходите си с 10%, а оперативната печалба с 20% … „Те“ Имат един общ знаменател.  Внедерена и работеща Business Intelligence (BI) система.

"Те" са малко над 160 компании от реалния бизнес в България. Действащи. Едри, средни, малки и дребни предприятия. От 22 области в страната. От 16 индустрии. Сигурно е изненадващ факта, че в цели 36 вида производства и 32 сегмента на търговията в страната има внедрени BI системи: от производството на алуминии, бензин, сапун, лакове, дограма, енергия, сухари до търговията с облекло, захар, железария, през хазарта, куриерски услуги, болници и още десетки бизнеси.

Какъв е бизнес профила на най-активните компании от реалната икономика с инвестиции BI

При анализ на профила на компаниите с най-голяма активност в BI системи забелязахме основно две категории: фирми с международни пазари и фирми с регионално покритие с много голяма номенклатура от стоки. Основната причина която е водеща според нас, това е агресивна международна и местна конкуренция на която е подложен бизнеса им и остра необхдоимост от взимане на адекватни информирани решения за управление и развитие.

Дигитализация на икономиката, така популярната версия 4.0, в която информацията се превръща в новата валута, за България тепърва предстои и който изпревари събитията и успее да се адаптира ще получи наистина големи и реални предимства в развитието на бизнеса.

София
2019-02-18

---------------------------------
* Business Intelligence (BI) е технологично ориентиран процес за анализиране на данни и представяне на действителна информация, за да помогне на ръководители, мениджъри и други корпоративни потребители при взимане на информирани бизнес решения.

** Ако подготвяте инвестиция в BI система от CBN Pannoff, Stoyctehff & Co. може да поръчате два информационни маркетингови продукта:

1. Списък на фирми и интегратори, предлагащи водещите BI системи в България;
2. Бази данни с бизнес клиенти на BI от в България, съдържаща: фирма клиент, индустрия, сектор и бизнес на клиента, BI производител, BI интегратор години: 1996 - 2018. Вижте единствено в този продукт - кой, от кого и кога е купувал BI система по индустрии, сектори и бизнеси? Открийте кои са лидерите на BI пазара във вашия бизнес в България от независим източник, с 18 години изследване на BI пазара!

За допълнителна информация:
office@cbn-bulgaria.com
+359887208069

Може да разгледате наши маркетингови продукти за BI на адрес в блога:
http://blog.cbn-bulgaria.com/search/label/Observer%3A%20BI%20market%20Bulgaria

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.