Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


30 януари 2019 г.

Едно ERP моля, ако може със CRM модул и BI функционалност?!

И през 2019 да се ориентира потенциален клиент на бизнес софтуер от типа ERP, CRM и BI в България остава все толкова трудно, както и в началото на бизнеса през далечната 1996 г.

И докато едрия и голяма част от средния бизнес в страната, както и повечето чуждестранни инвеститори имат ресурси и специалисти да се ориентират в някаква степен, то малкия и микро бизнеса са в критична ситуация.

Защо е важно ли? Защото системите за управление, планиране и анализ на бизнеса са най-важния софтуер за конкурентноспособността на едно предприятие, на икономиката на републиката!

Държавата не прави нищо в тази посока. В някои университети вече има специалности с преподаване на теми за бизнес софтуер, но ако студент попита преподавател за състоянието на вътрешния пазар няма как да получи отговори, дори близки до състоянието на пазара.

Още по-драматично е състоянието по събития или фирмени семинари. Безапелационно организатора /рекламодателя/ следва да е с най-хубавия продукт,  най-търсения и е най-малко №1, но без цитиране на пазарен дял, конкуренти, вертикали на пазара в България. Иначе разбира се е глупаво.

Какво се случва ако направите погрешна стъпка в избора на бизнес софтуер? Накратко губите. Време, нерви, пари, приходи, пазарни позиции, цената на бизнеса ви ще нарасне, себестойността на продукцията може да стане неконкурентна, заплащането и мотивацията на служителите да пострада, маркетинга може да се срине, планирането да ви подведе, а ключови KPI да излязат от границите, така че всичките ви кредити да станат изискуеми или рисковия компонент в лихвата са скочи в пъти...

Като изследователска агенция, имаме самочувствие и претенции да сме един от малкото независими източници на информация за пазара в България на ERP, CRM BI системи, който изследваме вече 23 години. В базата ни " CBN2014-2017_Small, Medium and Large enterprises in Bulgaria (Top16 000, revenue €1m+)" има няколко хиляди записи с данни за реални клиенти на ERP, CRM и BI в България, техните финансови резултати, от кой доставчик е купен софтуера, коя фирма го е внедрила и коя година се се случило?

За да сме полезни в някаква степен в трудния и изключително важен избор на бизнес софтуер, подготвихме два нови продукта, които ще бъдат предлагани през нашия маркетингов модел до 9,000 предприятия в страната.

Първия продукт е анализ с отговори на 12 важни въпроси при избора на бизнес софтуер.

Втория - бази данни с над 500 реални клиенти, внедрявания и финансовите им резултати за последните рапортувани 4 фискални години.

/По-долу може да се запознаете с кратко описание на продуктите които касаят производствената индустрия в България, аналогичен модел използваме и за търговията в страната/.

Анализ:

ERP, CRM И BI БИЗНЕС СОФТУЕР В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

1. Основна картина на пазара на ERP, CRM и BI системи в индустрията
2. В кой момент от развитието си бизнеса от индустрията в България инвестира в ERP, CRM, BI?
3. Какви са негативите за клиента при погрешен избор на бизнес софтуер?
4. За каква функционалност на софтуера да попитате при избора на система за управление?
5. Българска или чуждестранна система-преценете сами: силни и слаби страни, профил на клиента.
6. Какво може да се случи при погрешен избор на фирма-внедрител?
7. Профил на фирмите-внедрители в България– мащаб на продажбите, брой клиенти, персонал
8. Основните препоръки при избор на фирма-внедрител.
9. За какво задължително да попитате в офертата за цена?
10. Подмяна на една система с друга – защо и кога? Реални примери!
11. Облачния бизнес софтуер на пазара в България– защо? От кои индустрии са първи клиенти?
12. Най-важни ползи и предимства от внедрения бизнес софтуер, които да очаквате и разчитате

Бази данни:

ERP в производствената индустрия в България
CRM в производствената индустрия в България
BI в производствената индустрия в България 

За допълнителна информация:
offcie@cbn-bulgaria.com
+359887208069

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.