Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


6 декември 2018 г.

Software Business in Bulgaria - Top100 Ranks 2011-2017 ed. VII by CBN Pannoff Stoytcheff & Co.

Ако Топ100 софтуерни компании бяха отделен отрасъл в икономиката, по приходи те биха изпреварили цели 53 от общо 88 индустриални отрасли в българската икономика през 2017 година. За сравнение - "едва" 42 през 2011 година. Като брой работни места, отрасъл Топ100 софтуерен бизнес е по-голям например от производството на химични продукти, организирането на хазартни игри, рекламната дейност, производството на метали, производството на напитки, производството на текстил производството на хартия и картон, печатната дейност, даване под наем и оперативен лизинг и от още 42 отрасъла...

Такава е картината на бурния и значим ръст на софтуерната индустрия в България през последните 7 години, видяна през резултатите на 100-те най-големи в бизнеса.

За седма поредна година независимата агенция за пазарни изследвания CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., с пет поредни годишни проекта за анализ на софтуерната индустрия по поръчка на BASSCOM, изготвя и предлага на пазара информационния продукт:

„Software Business in Bulgaria - Top100 Ranks 2011-2017"

ed. VII by CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

- Топ100 Софтуерни Компании в България: седем години по пет индикатори.

Продукта е ексклузивен за България. За изготвянето му през последните седем години са разгледани резултатите на 93,000 компании, а вложения труд сумарно е близо 10 човекомесеци.

Какво:

35 класации Топ-100
Пет основни индикатори
2011 до 2017 години
3, 002 респонденти.

Източник
Фирмени баланси и ОПР.

Методология
CBN Pannoff, Stoyctheff & Co. Всички резултати са показани в евро.

За кого и с какво е ползен за бизнеса
CEO, CIO, CFO, HR, Business analysts, Marketing specialists, Risk management specialists, Macroeconomic analysts, Investors

- Вижте реално кои софтуерни компании влизат в българския Топ100 по приход, печалба, служители, възнаграждения и производителност, на кое място са били през последните години - дали са завзели по-горно класиране или са отпаднали назад
- Вижте 100-те с най-голяма оперативна печалба и какъв маржин постигат
- Сверете политиката на заплащане със 100-те компании с най-висока медиана на възнагражденията в България
- Вижте връзката между ръста на производителността и ръста на възнагражденията
- Вижте кои компании и с колко служители пораснаха най-много за последните пет години
- Ако сте инвеститор или търсите инвестиции - какъв е реалния ръст в приходите, печалба, производителността и реален потенциал на най-големите 100 в софтуерния бизнес в страната през последните 6 години
- Вижте реалната картина и голямата разлика в мениджмънта на приходите, печалбата, служителите, производителността и възнагражденията за последните пет години във back офисите на водещите световни компании с дъщерни дружества в страната, както и на такива, получили сериозно финансиране от чужбина


Класации в Топ100:

Оперативен приход
7 класации Топ-100.
Класирани са 100-те софтуерни компании в България с най-голям годишен оперативен приход за всяка една от годините 2011 до 2017.

Оперативна печалба
7 класации Топ-100.
Класирани са 100-те софтуерни компании в България с най-голяма годишна оперативна печалба за всяка една от годините 2011 до 2017. Включени резултати за оперативен марж.

Работодател
7 класации Топ-100.
Класирани са 100-те най-големи работодатели в софтуерната индустрия в България по брой наети (средно-годишно по трудов договор) за всяка една от годините 2011 до 2017.

Възнаграждения
7 класации Топ-100.
Класирани са 100-те софтуерни компании в България с най-високо годишно медиано възнаграждение на зает за всяка една от годините 2011 до 2017.

Производителност
7 класации Топ-100.
Класирани са 100-те софтуерни компании в България с най-висок годишен приход на зает за всяка една от годините 2011 до 2017.

Продукта може да бъде поръчан от агенциятата при спазване закона за авторско право.

Цена на продукта: €840.00

За информация и поръчка:
office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.