Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


12 юни 2018 г.

Business analytics - The leading ICT solution providers Bulgaria ed.II by CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

Бизнеса на ICT системните интегратори в България - за пазарните позиции, ключовите компании, за проблемите, рисковете и прогнозите

Колко голям и важен е бизнеса на ICT системните интегратори за развитие на Цифровото общество в България, говори факта че близо 400-те компании в сегмента имат 15.5 % дял в пазара на ИКТ услуги в страната, срещу 37.9 % за телеком бизнеса и забележете 11.6 % за новото технологично чудо - контактните центрове (данните са за 2015 г.).

Водещите ICT системни интегратори в България са едва 23, като персонала през 2015 година в тях е бил 1, 965 специалисти. През същата година те са продали услуги на пазара в размер на 212.4 милиона лева. Приходите от продажбите на ICT хардуер през същата година са били в размер на 242.9 милиона лева.

Най-големите рискове, който носи бизнеса са свързани с абсолютно неравномерния и труден за прогнозиране пазар. Тук особено голямо влияние оказват три фактора - политиката на държавната администрация, ситуацията във финансовата индустрия и развитието на телеком сектора - трите най-големи групи потребители на ICT услуги в страната.

Какво обаче се случва в бизнеса със системна интеграция през 2016, 2017 и какви са прогнозите за 2018 ?

За втора година независимата изследователска агенция CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. предлага пазарното аналитично изследване за ИТ дистрибуторския сегмент в България:

"Business analytics - The leading ICT solution providers Bulgaria ed.II by CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co." 


с актуални резултати за 2017 година и прогнози за 2018.

"Business analytics - The leading ICT solution providers Bulgaria ed.II" е продукта, който е предназначен и дава най-добра представа за управлението, пазарния дял, какви са основните KPI, проблемите и прогнозите в този бизнес сегмент. Продукта е ексклузивен за България, разарботен е и се предлага единствено от независимата агенциия CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

За кого е предназначен 
Business analytics - The leading ICT solution providers Bulgaria ed.II?

GM, CEO, CIO, ICT market analysts, Salespersons, Business planning and marketing specialists, Investors, Risk management consultants and ICT market consulting professionals.

С какво е полезен
Business analytics - The leading ICT solution providers Bulgaria ed.II?

Планиране и анализ на продажбите
Планиране и анализ на брутния марж
Оценка на пазарен дял
Анализ и оценка на пазара на услуги
Анализ и оценка на задълженията
Анализ и оценка на вземанията
Анализ и оценка на производителността
Анализ и оценка на заплащането на персонала. [От продукта: 28, 400 лева е медианата на годишното възнаграждение в бизнеса (2,367 лева месечно) през 2015, като бележи спад спрямо 2013 с 4, 600 лева.]
Анализ на конкуренция

Колко компании обхваща и каква представителност има 
Business analytics - The leading ICT solution providers Bulgaria ed.II

Пазарното изследване обхваща 23 ИКТ системни интегратори в България - всеки един от тях с над 1 милион годишен приход от услуги.

Какво е съдържанието на 
Business analytics - The leading ICT solution providers Bulgaria ed.II?

Indicators
Abbreviations
Пояснения
Key Volume Indicators
KVI
Основни обемни показатели
1. Operating revenue
OPRVN
Приход от оперативна дейност
2. Operating profit
OPPFT
Оперативна печалба
3. Revenue from services
RVSRV
Приход от продажба на услуги
4. Revenue from goods
RVGDS
Приход от продажба на продукти
5. Wage costs
WGCST
Разходи за заплати (без осигуровки)
6. Receivables
RCBLS
Вземания общо в края на годината
7. Payables
PBLS
Задължения общо към края на годината
8. Employees
EMPL
Средно-списъчен брой служителиKey Performance Indicators
KPI
Основни показатели за ефективност
1. Operating margin
OPMAR
Оперативен марж
2. Gross margin
GRMAR
Брутен марж
3. Revenue per employee
RPEMP
Средногодишен приход на служител
4. Wages per employee
WPEMPL
Средногодишно заплащане на служител
5. Cost of wages / Operating revenue
CO/OR
Дял на разхода за заплати спрямо оперативния приход
6. Market share - operating revenue
MSOR
Пазарен дял на компанията от общите оперативни приходи
7. Market share - sale of services
MSSS
Пазарен дял на компанията от общите приходи от услуги
8. Market share - sale of goods
MSSG
Пазарен дял на компанията от общите продажби на продукти
© 1991-2018. CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. - Independent B2B research and analyses company. Established 1991, Sofia, Bulgaria.
All rights reserved. Copying, multiplying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material are strictly prohibited.Какъв период обхваща
Business analytics - The leading ICT solution providers Bulgaria ed.II?

Пазарното изследване съдържа пълна и окончателна информация с която разполагаме за всички 23 участници за следните години: 2017, 2016, 2015, 2014 и 2013.

Относно общите резултати и KPI в изследването, освен за посочените години е включена и прогноза за 2018 година.

За авторите, опита, източниците на информация и клиентите

CBN - Pannoff, Stoyctheff & Co. са автори и изпълнители на проекта за седма поредна финансова година.

Източници на информация за ГФО за съответните години, както и данните от НОИ за осигурените на трудов договор служители.

Потребители на "Business analytics - The leading ICT solution providers Bulgaria ed.II" през годините са били системни интегратори, дистрибуторски компании, международни вендори с офиси и продажби в България, както и две банкови институции с интереси в ИТ.

Как да поръчате Business analytics - The leading ICT solution providers Bulgaria ed.II by CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.:

Начин на плащане: банков превод
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
IBAN  BG60BPBI79401003270201
BIC BPBIBGSF
Стойност: 1,225 BGN
ДДС 20%: 245 BGN
Сума за плащане: 1,470 BGN (Хиляда и четиристотин и седемдесет лева)
Основание за плащане: Пазарно изследване за ИКТ системни интегратори в България 2013-2017, 2018 (прогнози)
Формат: MS Excel
Език: Английски
Срок за получаване: 1 работен ден след получаване на превода
Начин на получаване: на посочена от купувача електронна поща

Какво купувате?

Пазарно изследване във формат MS Excel с данни по 16 показатели за ИКТ системни интегратори в България за 2017, 2016, 2015, 2014 и 2013 години.

Обобщени и систематизирани данни по години - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 и 2018 (прогнози) за 8 обемни показатели.

Обобщени и систематизирани данни по години - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 и 2018 (прогнози) за 8 KPI.

За поръчка, информация и справки:
office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.