Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


24 април 2018 г.

База данни с 8,030 сключени договора за доставка на ИТ хардуер, ИТ услуги и софтуер по ЗОП за 18 годишен период в XVIII-то издание на информационно аналитичния продукт CBN201805_IT_Tenders_Bulgaria_2000 - 2017_PPA_ed_XVIII

От 2000 година, вече 18 поредни години, търговете за доставка на ИТ хардуер, ИТ услуги и софтуер в България се следят и се регистрират в публичните държавни регистри. 

Още от първата година, независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. системно поддържа и обработва данните за ИТ търговете в страната. 

След всяка календарна година, ние предлагаме на CEO, Sales managers, CIO, Marketing specialists, Business analysts пълна база данни и обработени аналитични графики и данни с информация за ИТ търговете в България за предходните години и за сключените договори по ЗОП за доставка на ИТ.

Информационно-аналитичния продукт: 

"CBN201804_IT_Tenders_Bulgaria_2000 - 2017_PPA_ed_XVIII"
е разработван и актуализиран през всяка една от последните 18 години от 2000 до 2017.

Продукта се поддържа в MS Excel формат и съдържа следните работни таблици:

I. Contractors total - база данни с 8,031 сключени договори по ЗОП, съдържаща следните информационни полета: Код на поръчката, Година, Тримесечие, Номер на договора, Дата на договора, Сектор, Възложител, Изпълнител, Град на изпълнителя, Вид, Предмет на договора, Обща стойност на договора - BGN, Обща стойност на договора - USD, Обща стойност на договора - EUR.

II. IT tenders stat: пълна статистика по тримесечие и по години на обемите и броя на договорите, сключени по ЗОП за всичките 18 години 2000-2017.

III. Contractors stat: пълна статистика за всеки един (от над 280) възложител за всяка една година за обема и броя на сключените договори за ИТ по ЗОП.

IV. Contractors Top-25 (18 year period): Две класации на топ 25-те (от над 300) възложители: 1. С най-много на брой възложени договори за доставка на ИТ по ЗОП; 2. С най-много похарчени пари за ИТ по ЗОП за всички времена.

V. Contractors Top-10 (yearly from 2000 to 2017): Класации за всяка година на първите 10 възложители по брой и по обем на сключените договори за доставка на ИТ.

VI. Contractors vs. Executives stat: пълна статистика за всеки един възложител - кой изпълнител поименно е печелил неговите договори по ЗОП за доставка на ИТ през всяка една от годините - бойки и пари.

VII. Executives stat: пълна статистика за всеки един (от над 1,020) изпълнител за всяка една година за обема и броя на сключените договори за доставка на ИТ по ЗОП.

VIII. Executives Top-25 (18 year period): Две класации на топ 25-те (от над 300) ИТ компании изпълнители: 1. С най-много на брой спечелени договори за доставка на ИТ по ЗОП; 2. С най-много спечелени пари за ИТ по ЗОП за всички времена.

IX. Executives Top-10 (yearly from 2000 to 2017): Класации за всяка година на първите 10 изпълнители по брой и по обем на сключените договори за доставка на ИТ.

X. Executives vs. Contractors stat: 
пълна статистика за всеки един изпълнител - в кой възложител поименно е печелил договори по ЗОП за доставка на ИТ през всяка една от годините - бойки и пари.------------------------------------------

Допълнителна информация и цена на продукта:
office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.