Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


26 април 2018 г.

Какво се случва с електронното управление и дигитализацията в България? Остана ли доволен ИТ бизнеса от бюджетите за информационни технологии в министерствата и държавните ведомства в страната през завършилата 2017 година?


София,
2018-04-26


С 537 сключени договори по ЗОП за доставка на ИТ хардуер, ИТ услуги, софтуер завърши 2017 година и влезе на 4-то място от 18 проследявани години в историята на страната за всички времена. Това сочат резултатите от 18-тото годишно изследване на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

306 (срещу 258 за предходната година) от сключените довори са възложени от 48 министерства, държавни институти и ведомства с пряко отношение към електронното управление и дигитализация на администрацията в България. Две министерства, една агенция и едно висше училище за първи за път в историята  през 2017 година са обявили търгове за доставка на ИТ. Срещу тези 306 договора стоят 91 ИТ компании изпълнители.

33 договора за доставка на ИТ от седем болнични заведения са били възложени през 2017. 58 договора са били сключени в системата на образованието от 13 университета в страната. Областните и общинските администрации са се отчели с 48 договора срещу 42 през предходната година.

България 2017
Топ 10 Възложители в ИТ (обем на сключените договори)

1
Министерство на вътрешните работи (МВР)
2
Електроразпределение Юг ЕАД - Пловдив
3
Национална Агенция за Приходите (НАП)
4
Министерство на външните работи (МВнР)
5
Българска Национална Телевизия (БНТ)
6
Електроенергиен Системен Оператор (ЕСО) ЕАД - София
7
Софийска вода АД
8
Агенция по вписванията
9
Мини Марица Изток ЕАД - Раднево
10
Общински и Областни администрации

Източник: IT tenders (PPA) in Bulgaria 2018 - annual observer by CBN Pannoff, Stoytcheff, ed.III

ИТ компанията с най-голям обем изпълнени договори за доставка на ИТ по ЗОП през 2017 е спечелила търгове на обща стойност 8.8 милиона евро, а в Топ 10 изпълнители влиза и ИТ интегратор с изпълнени договори за 2.1 милиона евро.

В петте продуктови линии с най-голям в обем се открояват договори, съдържащи доставка на софтуер и софтуерни лицензи, сървъри, масиви за съхранение на данни, мобилни компютри, принтери МФУ. 1,400 е обявената най-висока стойност за доставка на настолни компютри, а 710 за мобилни.  

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. е независима анализаторска агенция, която следи ИТ търговете в страната от 18 години и има исторически данни за договори и обеми, които проследяват политиките в ИТ на поне осем правителства. Бихме желали да подчертаем, че ние сме едни от най-осведомените по отношение на участниците, политиките и разходите за проекта за дигитализация и електронно управление в България, като спекулациите с милиардни разходи са несъстоятелни. Този проект си остава най-сложния в съвременната история на страната, като резултатите са все още са отдалечени от желаното.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Източници на инфомация:

1. http://blog.cbn-bulgaria.com/2018/04/2015-2020.html
2. http://blog.cbn-bulgaria.com/2018/04/8030-18-xviii-cbn201805ittendersbulgari.html

Допълнителни статии по материята:

http://blog.cbn-bulgaria.com/search/label/Observer%3A%20IT%20Tenders%20Bulgaria


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© 1991-2018. CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Всички права запазени. Не се разрешава цитиране, позоваване, разпространение, размножаване на част и/или на цялата информация в материала по какъвто и да е начин и/или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на авторите и при спазване на условията които атворите изискват.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.