Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


12 октомври 2017 г.

Bulgaria Top10,000 companies by revenue (2 years back review): статистика на цялата базаС какво ще разполагат клиентите на най-новата ни ексклузивна за България B2B база данни на невероятно добра цена?

Тук публикуваме пълна статистика на съдържанието на маркетинговата и аналитичната част на най-новия ни продукт на независимата агецния с 26 години отпит в базите данни CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.:


Bulgaria_Top10,000 companies by operating revenue (2 years back review)“

Bulgaria_Top10,000 companies by operating revenue (2 years back review)

2017
МАРКЕТИНГ  ПРОФИЛ
Топ 10 000
Компании (имена)
10 000

ЕИК (Булстат)
10 000

Области
28

Населени места
764

Индустрии
18

Сектори
81

Бизнеси (Сегменти)
483

Интернет страници
2 568

Електронни пощи (офис)
8 725

Телефони (офис)
6 872

Управляващи (имена)
9 750


2016
АНАЛИТИЧЕН ПРОФИЛ
Топ 10 000
България
Дял България (~)
Малки компании
6 594
7 000
94%
Средни компании
1 313
1 350
97%
Големи компании
295
300
98%
Оперативни Приходи общо (bgn, b)
199,1
261,8
76%
Оперативна Печалба общо  (bgn, b)
11,0
16,0
69%
Дълготрайни Мат. Активи общо  (bgn, b)
81,9
121,1
68%
Работни места (k)
961,9
2 043,0
47%

За допълнителна информация и поръчка: office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.