Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


13 октомври 2017 г.

Bulgaria Top10,000 companies by revenue (2 years back review): приход, печалба и работни места - статистика по индустрии


С какво ще разполагат клиентите на най-новата ни ексклузивна за България B2B база данни от независим източник на най-добрата цена за тази внимателно подбрана и отлично систематизирана информация?

Вижте приходите, печалбите и работните места на Топ 10,000 спрямо целия бизнес в страната по индустрии!

България Топ 10,000: Приход по индустрии & дял спрямо целия бизнес

Топ 10 000: статистика по индустрии
2016Брой компании в Топ 10 000
Оперативен приход
 България общо, %
Административни и спомагателни дейности
216
2 061 149
0,79%
Добивна промишленост
57
3 040 118
1,16%
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
114
1 767 505
0,68%
Други дейности
6
38 378
0,01%
Култура, спорт и развлечения
136
2 574 335
0,98%
Образование
10
62 497
0,02%
Операции с недвижими имоти
218
1 870 638
0,71%
Преработваща промишленост
1 970
51 051 471
19,50%
Производство и разпределение на ел-ска и топлинна енергия и на газообразни горива
149
15 612 225
5,96%
Професионални дейности и научни изследвания
262
2 789 929
1,07%
Селско, горско и рибно стопанство
539
4 189 266
1,60%
Строителство
711
7 605 552
2,91%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
359
7 148 550
2,73%
Транспорт, складиране и пощи
659
9 319 530
3,56%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
4 150
84 507 152
32,29%
Финансови и застрахователни дейности
70
1 295 145
0,49%
Хотелиерство и ресторантьорство
207
1 790 914
0,68%
Хуманно здравеопазване и социална работа
167
2 399 498
0,92%
10 000
199 123 852
76,07%

България Топ 10,000: Печалба по индустрии & дял спрямо целия бизнес

Топ 10 000: статистика по индустрии
2016Брой компании в Топ 10 000
Оперативна печалба
 България общо, %
Административни и спомагателни дейности
216
132 742
0,83%
Добивна промишленост
57
349 187
2,18%
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
114
112 348
0,70%
Други дейности
6
6 653
0,04%
Култура, спорт и развлечения
136
348 905
2,18%
Образование
10
8 240
0,05%
Операции с недвижими имоти
218
188 018
1,17%
Преработваща промишленост
1 970
3 742 211
23,38%
Производство и разпределение на ел-ска и топлинна енергия и на газообразни горива
149
424 120
2,65%
Професионални дейности и научни изследвания
262
462 053
2,89%
Селско, горско и рибно стопанство
539
365 980
2,29%
Строителство
711
329 420
2,06%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
359
463 654
2,90%
Транспорт, складиране и пощи
659
644 041
4,02%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
4 150
2 896 697
18,09%
Финансови и застрахователни дейности
70
290 892
1,82%
Хотелиерство и ресторантьорство
207
216 521
1,35%
Хуманно здравеопазване и социална работа
167
-2 760
-0,02%
10 000
10 978 922
68,58%


България Топ 10,000: Работни места по индустрии & дял спрямо целия бизнес

Топ 10 000: статистика по индустрии
2016Брой компании в Топ 10 000
Работни места
 България общо, %
Административни и спомагателни дейности
216
57 988
2,84%
Добивна промишленост
57
21 807
1,07%
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
114
25 965
1,27%
Други дейности
6
327
0,02%
Култура, спорт и развлечения
136
11 698
0,57%
Образование
10
1 111
0,05%
Операции с недвижими имоти
218
4 181
0,20%
Преработваща промишленост
1 970
321 287
15,73%
Производство и разпределение на ел-ска и топлинна енергия и на газообразни горива
149
26 416
1,29%
Професионални дейности и научни изследвания
262
16 799
0,82%
Селско, горско и рибно стопанство
539
21 336
1,04%
Строителство
711
55 544
2,72%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
359
50 400
2,47%
Транспорт, складиране и пощи
659
73 393
3,59%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
4 150
184 553
9,03%
Финансови и застрахователни дейности
70
5 665
0,28%
Хотелиерство и ресторантьорство
207
23 501
1,15%
Хуманно здравеопазване и социална работа
167
59 885
2,93%
10 000
961 856
47,08%

За допълнителна информация и поръчка: office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.